Met pijn in het hart heeft de Raad van Bestuur besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het Hundertwasser-dagbestedingscentrum op het Swetterhageterrein in Zoeterwoude. Gerard Gerding: “Het is een droom waarvan nu duidelijk is dat die - ondanks de enorme en hartverwarmende inzet van velen - financieel niet te verwezenlijken valt. Dan is er, hoe moeilijk ook, maar één verantwoorde beslissing mogelijk: stoppen.”

In 2016 startte de Gemiva-SVG Groep een project om op het terrein van de woon- en leefgemeenschap Swetterhage in Zoeterwoude een dagbestedingscentrum te realiseren naar een ontwerp van de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Honderdtwintig bewoners met een verstandelijke beperking zouden in dat gebouw ’Ehren-Stätte der Natur’ dagbesteding krijgen. Bij de start van het project stelde de Raad van Bestuur van de Gemiva-SVG Groep twee voorwaarden voor het realiseren van het bijzondere gebouw: 
  • We kunnen het activiteitencentrum bouwen voor 10 miljoen euro, het budget dat volgens de berekeningen van 2016 nodig zou zijn. 
  • Omdat hiervoor uit het reguliere budget 8 miljoen euro beschikbaar is, verwerven we via fondsenwerving en sponsoring 2 miljoen euro aanvullende financiering.
Inmiddels is door de inzet en de betrokkenheid van velen 1,3 miljoen van die 2 miljoen euro binnen of toegezegd. Dat is heel veel geld, maar niet genoeg om te kunnen zeggen dat we er bijna zijn. Bovendien hebben wij door de coronaperiode beperkte mogelijkheden om met partners sponsoractiviteiten te organiseren. 
Daarnaast bleek bij de laatste calculaties in april 2020 dat de bouw zeker 12,8 miljoen zal kosten. Samen betekent dit een tekort op de begroting van 3,5 miljoen euro. Daardoor vinden wij het stoppen van het project de enige verantwoorde beslissing. 

Berekeningen bouwkosten

Voor de raming van de bouwkosten die we in 2016 maakten, baseerden we ons op de adviezen van bouwkundige bureaus en van architecten die ervaring hebben met het neerzetten van soortelijke bijzondere gebouwen. We hadden op dat moment nog geen uitgewerkte bouwtekeningen en bouwbestek. Toen die in de zomer van 2019 beschikbaar waren, kon een berekening van de kosten gemaakt worden. Die bleken boven budget te zijn. Na aanpassingen van het ontwerp en hernieuwde berekeningen werd in april 2020 duidelijk dat de totale investering 12,8 miljoen euro zou bedragen. Verder snijden in de kosten lukte niet, omdat we dan een onvoldoende functioneel gebouw zouden krijgen of het gebouw geen Hundertwasser meer zou zijn.

Pijnlijk besluit 

Door het tekort op de begroting vinden we het niet verantwoord door te gaan met het ontwikkelen van het gebouw. Met pijn in het hart heeft de Raad van Bestuur daarom in mei besloten om nu met het project te stoppen. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met dit besluit. 
In een adem met deze bekendmaking spreken we onze grote bewondering en dank uit voor iedereen die zich in de afgelopen jaren met ons heeft ingezet om van deze droom realiteit te maken. We begrijpen dat zij door deze beslissing zeer teleurgesteld zijn.

Goede afronding 

We zorgen de komende tijd voor een goede afronding. Daarbij hoort dat fondsen, sponsors en donateurs die al een bijdrage hebben gestort hun geld terugontvangen. Waar dat praktisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij opbrengsten uit acties, gaan we in gesprek met de initiatiefnemers over een alternatieve besteding die ten goede komt aan de bewoners van Swetterhage.

Nieuw dagbestedingsgebouw 

Een gebouw voor de dagbesteding van 120 bewoners van Swetterhage blijft nodig. We gaan nu aan de slag met het programma van eisen en de ontwerpen voor dit gebouw. Daarbij gaan we uit van onze normale functionele eisen en financiële mogelijkheden. Naar verwachting duurt dit bouwproces nog drie jaar. In de tussentijd hebben de cliënten dagbesteding in de functionele tijdelijke huisvesting op het terrein van Swetterhage en op andere dagbestedingslocaties in de regio. 

Op www.gemiva-svg.nl/hundertwasser staat uitgebreider informatie en antwoorden op vragen die mogelijk ontstaan na het lezen van dit bericht.