Vanaf 25 september versoepelt de Gemiva-SVG Groep een deel van de coronamaatregelen. Dit doen we in navolging van de landelijke versoepelingen. Hieronder vind je een overzicht van onze maatregelen. Wat verandert? En wat blijft hetzelfde?

“We gaan versoepelen. De deskundigen zeggen dat daar nu ruimte voor is. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat iedereen bij de Gemiva-SVG Groep verantwoordelijk om blijft gaan met de nieuwe situatie en rekening houdt met elkaar”, aldus Gerard Gerding van de Raad van Bestuur. “De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar afstand houden blijft een goede manier om verspreiding van het virus te voorkomen. Bovendien vindt nog niet iedereen het prettig als anderen nu weer dichterbij komen. Geef elkaar de ruimte.
 
Heb je ervoor gekozen je niet te laten vaccineren, bescherm jezelf en een ander door in een aantal situaties wel beschermende middelen te gebruiken. Houd rekening met elkaar en ga in gesprek. Zo zetten we samen deze stap.”
 

Algemene maatregelen die blijven

Ook in de komende periode blijven onderstaande maatregelen gelden:
 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen via de GGD (PCR-test, zelftest is niet voldoende bij klachten).
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Geef elkaar nog geen hand, groet elkaar op een andere manier.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht (ventileer).
 • Geef elkaar de ruimte.
 • Werk thuis als het kan, op kantoor als het nodig is.

Ook ons beleid voor scholingsbijeenkomsten van medewerkers blijft de komende maanden hetzelfde. We houden het aantal fysieke scholingen en de omvang van de groepen nog beperkt. We wachten de effecten van de andere versoepelingen af. Zijn die positief dan zullen we ook bij de scholingen/overleggen versoepelingen doorvoeren.
 

Versoepelingen

1,5 meter afstand
De verplichting om 1,5 meter afstand te houden vervalt, ook in onze locaties. Elkaar de ruimte geven blijft een goede manier om verspreiding van het virus te voorkomen.
 • Woonlocaties: we vragen bezoek om wel 1,5 meter afstand te blijven houden van anderen dan het eigen kind/verwant.
 • Dagbestedingslocaties: in een aantal locaties konden door de afstandsregel nog niet alle cliënten zo vaak komen als voor corona. Dat verandert nu. Iedereen die wil, kan weer naar de dagbestedingslocatie komen. We geven elkaar nog steeds zo veel mogelijk ruimte, al zal 1,5 meter afstand niet meer altijd lukken. We hebben oog voor de cliënten en verwanten die dit een grote stap vinden en gaan hierover in gesprek.
  We blijven in onze kinderdagcentra en activiteitencentra nog terughoudend met het verwelkomen van ouders/vertegenwoordigers en andere bezoekers.
 
Activiteitencentrum: wisselende groepen
In activiteitencentra organiseerden we de ondersteuning nog zo veel mogelijk in vaste groepen. Vanaf 25 september vervalt dit en is er weer meer keuze en variatie in de dagbesteding. 
 
Preventief gebruik mondkapjes
Medewerkers hoeven geen medisch mondkapje meer te dragen als zij bij de zorg en ondersteuning binnen 1,5 meter komen. Ze kunnen er vanuit persoonlijke overwegingen wel voor kiezen een medisch mondkapje te dragen.
 • Heb je als medewerker besloten je niet te laten vaccineren? Dan vertrouwen we erop dat je beschermende maatregelen neemt als de zorgsituatie hier om vraagt. Bijvoorbeeld bij mondzorg of langdurige lichamelijke verzorging. Door voorzorgsmaatregelen te nemen op de momenten waarop het risico op besmetting groter is, bescherm je jezelf en je cliënt.
 • Ben je als cliënt (of is je kind/verwant) niet beschermd tegen corona, doordat je niet gevaccineerd bent? Ga dan in gesprek met de persoonlijk begeleider over hoe we de zorg zo veilig mogelijk kunnen organiseren, bijvoorbeeld doordat we 1,5 meter afstand houden of doordat je een mondkapje draagt als mensen dichtbij je komen. Ga ook in gesprek als je wel gevaccineerd bent, maar je je in de nieuwe omstandigheden niet veilig voelt.

Heb je je (nog) niet laten vaccineren? Dan roepen we je nogmaals op om te overwegen dit alsnog te doen om jezelf te beschermen en de mensen met wie je in contact komt.
 
Vervoer
In het groepsvervoer kunnen we weer alle plaatsen van een voertuig gebruiken. Reizigers dragen wel een medisch mondkapje, tenzij dit onmogelijk is.
Het vervoersbedrijf informeert de cliënt/ouder/woonbegeleider als er iets verandert in de tijden van ophalen en thuisbrengen, en vanaf wanneer.
 
Uitstapjes
Ook uitstapjes met en voor cliënten kunnen weer als het medewerkersrooster dit toelaat. Heeft (nog) niet iedereen een coronatoegangsbewijs? Houd daar dan bij het bepalen van de locatie rekening mee.
 
Thuisblijfregels kinderdagcentra
In de kinderdagcentra volgen we de thuisblijfregels van het basisonderwijs: als één kind besmet is, hoeft niet meer de hele groep thuis te blijven. Dit kan wel gebeuren als in een groep meerdere besmettingen zijn. We volgen hierin de aanwijzingen van de GGD.
Als een kind klachten heeft, blijft het thuis en moet het getest worden via de GGD (PCR-test, zelftest volstaat niet als iemand klachten heeft).  Als het kind positief getest is, blijft het thuis tot het 24 uur klachtenvrij is.
 
Zwemmen
Therapeutisch zwemmen in onze eigen zwembaden kan weer. Het intern begeleidingsteam bepaalt of het zwemmen therapeutisch is.
We wachten nog met recreatief zwemmen waarbij langdurige nabijheid binnen de 1,5 meter nodig is.
 
Horeca
Onze openbare horecalocaties gaan werken met coronacheck-app en kunnen daardoor alle plaatsen in de lunchroom/restaurant gebruiken.
De trefpunten op de onze locaties vallen hier niet onder. Zij kunnen hun (vaste en bekende) bezoekers ontvangen zonder coronacheck-app.
 

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september heb je op sommige plaatsen een coronatoegangsbewijs nodig: in de horeca en theaters, bij sportwedstrijden en andere evenementen. Hoe je aan dit coronatoegangsbewijs komt of hoe je je cliënt of kind/verwant kunt helpen hieraan te komen, lees je in dit artikel.