Vorige week ondertekende Gemiva, samen met vijf andere leerbedrijven in de sector Zorg, Welzijn en Sport (ZWS), een samenwerkingsovereenkomst met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hiermee wordt wederzijds partnerschap vormgegeven tussen SBB en de betrokken leerbedrijven, die jaarlijks verantwoordelijk zijn voor een groot aantal mbo-studenten in de sector.

Gemiva biedt jaarlijks een opleidingsplek aan ongeveer 900 mensen

De nieuwe samenwerking versterkt Gemiva bij het aanbieden van kwalitatief goede opleidingsplekken. Zo zullen audits bijdragen aan het monitoren van interne opleidingsprocessen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot intensievere samenwerking met collega-leerbedrijven en onderwijsinstellingen, waardoor de inspraak op het curriculum en de organisatie van onderwijs vergoot kan worden. Tot slot zorgt de overeenkomst voor een betere praktische vertaling van de digitale mogelijkheden, voor stagiaires en voor de stageplekken zelf.

foto-sbb.jpg
 

Over SBB
‘Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat SBB. SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Ze voert taken uit in opdracht van verschillende ministeries, waaronder het ministerie van OCW. Zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. Ook ontwikkelt SBB de kwalificatiestructuur en levert stage- en arbeidsmarktinformatie. Tot slot is SBB de plek waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.’ (SBB)

Meer weten? Lees ook het artikel dat SBB publiceerde.