Ter vervulling van een ontstane vacature zoekt de Gemiva-SVG Groep een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Profiel
In het opgestelde profiel ligt het accent op bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie en een bedrijfseconomische achtergrond. Inzicht in de ‘systeemwereld’ van de zorg is nadrukkelijk een pre.

Contact
De begeleiding van de selectieprocedure is in handen van Caroline Goedvolk van The Executive Network, www.executivenetwork.nl, telefoon 070 512 19 33. Zij kan desgewenst nadere inlichtingen verstrekken.