In de media zijn veel berichten over het dreigende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hoe is dit bij de Gemiva-SVG Groep? Hebben we genoeg materiaal om de zorg veilig te kunnen bieden?

Het antwoord is ‘ja’. Er is op dit moment genoeg voorraad om de beschermingsmiddelen in te zetten als die nodig zijn. We gaan zorgvuldig om met de voorraad en zetten de pbm alleen in als ze nodig zijn. Die afweging maken we steeds op basis van deze richtlijn. Weet dus dat je veilig kunt werken als de situatie vraagt om persoonlijke beschermingsmiddelen.

Omdat we zuinig met de voorraad zijn, kiezen we ervoor om niet ‘alvast’ een basispakket pbm op alle woonlocaties te leggen. Daarmee liggen de middelen namelijk ook op locaties waar ze (nog) niet nodig zijn. Ons pbm-team functioneert goed. Als het nodig is, hebben zij de middelen snel ter plekke.

Gerelateerde Projecten: