Hersenz is een behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah) die niet meer in aanmerking komen voor revalidatie. Met deze behandeling leren cliënten (en hun naasten) om te gaan met de ingrijpende veranderingen in hun leven.

“Voor deze behandeling zijn ondersteunende materialen nodig, die binnen Hersenz niet vergoed worden”, vertelt Jeroen Lievers, manager van Hersenz. “Voorbeelden van materialen zijn: springtouwen, grote dobbelstenen, balansplanken en stekelballetjes. Rotary Club Leiden wilde ons hierbij helpen.”


Boven jezelf uitstijgen

Roel Breedveld, lid van de Rotary Club Leiden, heeft namens deze organisatie een bedrag van 375 euro overgemaakt aan Hersenz. Roel: “We ondersteunen Hersenz graag. Onze slogan is ‘serve above self’ en dat zien we ook bij de mensen die deze behandeling krijgen. Zij moeten heel veel van zichzelf geven om weer de meest eenvoudige vaardigheden aan te leren.”

Opstaan uit een stoel 

Jeroen Lievers, manager Hersenz, geeft een voorbeeld: “Een cliënt wil op een juiste manier uit een stoel opstaan. We beginnen dan met het opstaan uit de stoel zonder verdere aanvullingen. Later voegen we daar elementen aan toe. Denk aan een afleidende prikkel zoals een radio die aanstaat." 

Materialen vullen behandeling aan

Jeroen legt uit: "Vervolgens moet de cliënt daarbij extra taken uitvoeren. Tijdens het opstaan uit de stoel gooit een andere cliënt bijvoorbeeld met een dobbelsteen. Ieder cijfer van de dobbelsteen staat voor een extra opdracht, die tijdens het oefenen moet worden uitgevoerd. Bij 1 moet de cliënt een rondje draaien, bij 2 een slok water nemen enzovoorts. Deze zaken maken de oefening bewust complex, zodat een cliënt in een later stadium onder verschillende omstandigheden uit een stoel op kan staan." De manager van Hersenz concludeert: "Met deze materialen kunnen we de behandelingen nog beter laten aansluiten op de doelstellingen van cliënten. Daar zijn we blij mee!"


Meer weten?

Heb je vragen over Hersenz? Klik dan hier. Ook kun je een e-mail sturen naar hersenz@gemiva-svg.nl of bel naar 088-205 24 00.

Met dank aan en mede mogelijk gemaakt door Rotary Club Leiden