Als “gewone” mensen thuis kunnen werken, waarom zouden wij onze cliënten ook niet digitaal een leeraanbod kunnen doen waarmee ze thuis aan de slag kunnen? Dit dachten de begeleiders van Het Bruglokaal ook. Iedere dag ontvangen de cliënten een filmpje met een opdracht waarmee ze aan de slag kunnen.

Leren en werken bij Het Bruglokaal
In Leer- en werkomgeving Het Bruglokaal in Wassenaar ontwikkelen jongeren vaardigheden waarmee ze in de toekomst passend (begeleid) werk kunnen doen of de juiste vorm van dagbesteding kunnen vinden.
Door de coronacrisis moest ook Het Bruglokaal zijn deuren sluiten. Voor de cliënten betekent dat thuiszitten. Maar betekent dat ook dat ze zich niet meer kunnen ontwikkelen?

Nee, dachten de begeleiders van Het Bruglokaal. Als “gewone” mensen thuis kunnen werken, waarom zouden wij onze cliënten ook niet digitaal een leeraanbod kunnen doen waarmee ze thuis aan de slag kunnen?
Romy van de Water, persoonlijk begeleider: “Elke dag sturen we een filmpje naar onze cliënten. Je moet dan denken aan het voorlezen van een boek, of aan het geven van opdrachten waarmee ze aan de slag kunnen.”
Voor begeleider Romy is het heel gek dat de cliënten er nu niet zijn: “We missen ze. Maar zo blijven we toch in contact met elkaar.” 

De eerste ervaring
We zijn benieuwd hoe cliënten het online leren ervaren en daarom bellen we met Cyriel de Gruijter. Cyriel bezoekt op maandag en vrijdag Het Bruglokaal en werkt van dinsdag tot en met donderdag bij Hoogvliet. Beide werkzaamheden zijn opgehouden door de coronacrisis. Hij zit nu noodgedwongen thuis. Maar Cyriel vermaakt zich wel. Zijn moeder is ook gezellig thuis en hij kijkt graag een film op tv.

Activiteiten op Het Bruglokaal
Cyriel vertelt dat hij op Het Bruglokaal op maandag altijd met een begeleider naar de bakker gaat om te werken. Maar daar was geen werk meer voor hem. En bij Hoogvliet ook niet. 

Thuis krijgt Cyriel van het Bruglokaal dagelijks filmpjes toegestuurd. Cyriel: “Ja! Dan moet ik vragen beantwoorden. Dat waren heel moeilijke vragen. Ik wist ze niet allemaal meteen hoor! Maar ik kon de antwoorden ook opzoeken. Ik heb alle antwoorden op de vragen gevonden!”

Eén van de opdrachten was ook het schrijven van een gedicht. Dat vond Cyriel moeilijk, maar het is wel gelukt:

"Ik werk bij Hoogvliet
Maar nu even niet
Want ik zit thuis
En ik kijk naar een film voor de buis.”

Veel trefzekerder kan Cyriels huidige situatie niet omschreven worden. En veel cliënten zullen zich erin herkennen.