Op dinsdag 13 maart jl. is door alle samenwerkingspartners van het instroomproject voor statushouders in de zorg een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het doel van deze samenwerking is om uiteindelijk minimaal 24 statushouders uit de Drechtsteden toe te leiden naar de start van een BBL-opleiding (leren en werken)op MBO-niveau 2 of 3 in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Hiermee willen de samenwerkingspartners een bijdrage leveren aan een succesvolle integratie van statushouders in onze samenleving en ook aan het terugdringen van de tekorten aan personeel binnen de zorg. De Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid heeft de start van dit project mogelijk gemaakt.

Bij de bijeenkomst was ook wethouder Peter Heijkoop aanwezig. Hij gaf het belang aan van het project. Volgens hem draagt dit bij aan een succesvolle integratie van nieuwkomers in Nederland en hij is dan ook blij met dit initiatief.   

Van navigeren naar integreren

Het project  heet Van navigeren naar integreren. In een periode van circa 10 maanden zullen drie groepen statushouders worden voorbereid op de start van een BBL-opleiding in de zorg. In een oriëntatieperiode zullen zij eerst gaan ervaren of en hoe werken in de zorg bij hen past. In die tijd krijgen zij ook intensief les in de Nederlandse taal en in kennis van de zorg en de Nederlandse arbeidsmarkt. Aansluitend volgt een stageperiode waarin de kandidaten ook een dag per week naar school zullen gaan. Zo zullen zij verder worden voorbereid op een succesvolle start van een BBL-opleiding in februari 2019. Gedurende de hele periode zullen de kandidaten worden begeleid door coaches en werkbegeleiders. De doelstelling is dat minimaal 24 statushouders zullen starten met de BBL opleiding.

Samenwerking

 In dit project werkt een groot aantal partijen samen nl.: Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ, Sociale Dienst Drechtsteden, gemeenten van de Drechtsteden, Rivas, Het Spectrum, Swinhove Groep, Gemiva-SVG Groep, De Merwelanden, ASVZ, Zorggroep Crabbehoff, ROC Da Vinci College en Calibris Advies. Deze laatste heeft de rol van projectleider.

ondertekening-convenant-13-maart.jpg