Zeventien gemotiveerde cliënten van Gemiva hebben de training tot ambassadeur gevolgd. En met succes. Zij kunnen vanaf nu ingezet worden als ambassadeur vanuit Gemiva. Trainers Mariska en Patricia zijn op 5 juli persoonlijk langs gegaan bij deze cursisten. Felicitaties, bloemen, cupcakes en een Gemiva t-shirt werden uitgedeeld.

Het gezicht van Gemiva

Trainer Mariska vertelt: “Binnen Gemiva hebben we voor het eerst de training ambassadeurs aan cliënten gegeven. Zij zijn er klaar voor om het gezicht te zijn van Gemiva op bijvoorbeeld banenmarkten, evenementen en bij gemeenten.” Eén van de opgeleide ambassadeurs: ”Het was heel fijn hoe de training werd gegeven. Ik heb onder andere goed leren presenteren. Ik kan niet wachten om voor Gemiva op pad te gaan!”

Wat doet een ambassadeur van Gemiva?

Gemiva heeft een groep medewerkers die ambassadeur is. En er is dus nu een groep cliënten die ambassadeur is. Samen bezoeken zij (stage)markten en banenfestivals. Maar ook andere evenementen en gemeenten. Daar vertelt de cliënt hoe leuk het is om bij Gemiva te wonen. En te werken op een werk- of activiteitencentrum bij Gemiva. De medewerker kan vertellen over waardevolle ervaringen op het werk. Zo kunnen andere mensen ook enthousiast worden over Gemiva. 

Feestelijke bijeenkomst volgt nog

Een feestelijke bijeenkomst komt er nog aan. Alle cliënten die opgeleid zijn tot ambassadeur zullen dan een certificaat ontvangen. Ook gaan zij een presentatie geven. Verwanten en andere ambassadeurs zijn dan ook genodigd. De dag en tijd voor deze bijeenkomst maken we later bekend.

Meer informatie

Heb jij nog vragen over deze training? Neem dan contact op met Leren & Ontwikkelen Cliënten via mail: lerenvoorclienten@gemiva-svg.nl of via telefoonnummer 06 - 29 02 41 27 (Mariska van Klink) of telefoonnummer 06 - 21 24 11 63 (Patricia van Velzen).

collage-Mariska.jpg