Voor cliënten die op eigen gelegenheid naar de dagbesteding komen, hebben we binnen Gemiva een regeling. Deze regeling is nu aangepast.

Voor vervoer op eigen gelegenheid per auto, bromfiets, scooter en scootmobiel kan een cliënt met een indicatie Vervoer een vergoeding krijgen van Gemiva. Deze vergoeding is 19 cent per kilometer. Nu hoort daar een maximum bij van €8,20 per dag (€19,80 per dag voor cliënten in een rolstoel).