De eerste coronavaccins worden op dit moment beoordeeld door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Als ze worden goedgekeurd, zal volgens het ministerie van VWS in januari de coronavaccinatie van start gaan. Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen– na de medewerkers in de ouderenzorg – als eerste gevaccineerd worden. Wanneer het tweede vaccin beschikbaar is, kunnen ook cliënten worden ingeënt.

Onze brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland werkt op dit moment samen met de rijksoverheid aan goed en begrijpelijk voorlichtingsmateriaal. Die informatie is nodig om goed na te kunnen denken over vaccinatie. Zodra de informatie beschikbaar is, verspreiden we die. Daarmee kan elke medewerker en cliënt, zo nodig met hulp van verwanten/vertegenwoordigers en een behandelend arts, een zorgvuldige eigen afweging maken.

Centrale locaties

In de brief die minister De Jonge deze week aan de Tweede Kamer schreef, staat dat de vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg waarschijnlijk eind januari van start zal gaan. Dit zal gebeuren op een aantal grote, centrale locaties.
 

Tweede vaccin voor cliënten

Naar verwachting nemen de EMA en de Europese Commissie half januari een besluit over de toelating van een tweede vaccin dat geschikter is voor kleinschaliger verspreiding via zorginstellingen. Dit vaccin zal ingezet worden voor de vaccinatie van cliënten.  

Informatie

Zoals gezegd wordt op dit moment hard gewerkt aan goed en begrijpelijk voorlichtingsmateriaal over de vaccinatie. Zodra dat beschikbaar is, verspreiden we het, zodat ieder zijn eigen afweging over vaccinatie kan maken.
 
Hieronder een aantal links naar nu al beschikbare informatiebronnen: