Steeds samen stil staan bij wat de bedoeling van ons werk is. Daarover verhalen vertellen, reflecteren en elkaar aanspreken. Dat staat centraal in het Meerjarenperspectief 2017-2020 van de Gemiva-SVG Groep. Dat is in januari goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het kwam tot stand na uitvoerig overleg met betrokkenen binnen en buiten de organisatie.

Het meerjarenperspectief geeft richting aan onze activiteiten. Het beschrijft onze ambities voor de komende jaren. “Daarbij kiezen we niet voor het opstellen van blauwdrukken die we vervolgens met militaire precisie doorvoeren en monitoren. Ons geloof in de effectiviteit van zo’n aanpak is door jarenlange ervaring nogal afgenomen.”, aldus de Raad van Bestuur in het meerjarenperspectief. “We denken dat een helder perspectief veel meer stimuleert. En dan zijn er veel wegen die naar die horizon leiden.”