Het ministerie van VWS publiceert maandag 23 maart een bezoekregeling voor woonlocaties in de gehandicaptenzorg. Deze kwam tot stand op initiatief van onze branchevereniging VGN en de cliëntenorganisaties en is afgestemd met onder andere het RIVM.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan formuleerden we maatregelen voor het bezoek aan bewoners van onze woonlocaties en het verlaten van de woonlocatie voor bijvoorbeeld een weekendverblijf bij ouders of partner. Daar zijn in de praktijk veel vragen over. Dat is niet alleen bij de Gemiva-SVG Groep zo, landelijk is hier veel over te doen. Daarom namen branchevereniging en cliëntenorganisaties dit initiatief.

De richtlijn die we op 23 maart verwachten, heeft het karakter van een afwegingskader. Wij zullen die dan vertalen naar onze situatie en ons beleid zonodig aanpassen en verduidelijken. Uitgangspunt van dat beleid is ´sociale onthouding waar dat kan´. De nieuwe bezoekregeling wordt op dit moment via de locatiemanagers gecommuniceerd met alle betrokkenen. We publiceren hem op woensdag 25 maart om 12.00 uur ook hier.