Per 1 december moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen in alle publieke binnenruimten. Er geldt echter een uitzondering op deze maatregel voor mensen die vanwege hun beperking of (chronische) ziekte niet in staat zijn om een mondkapje op te zetten of te dragen. Sommige cliënten kunnen een beroep doen op de uitzondering. Ze moeten wel een geldige reden kunnen aantonen.

Voor wie geldt de mondkapjesplicht niet?

Sommige mensen hoeven ook vanaf 1 december geen mondkapje op in ruimte waar dat verplicht is. Denk aan openbare en overdekte ruimten, het onderwijs, openbaar vervoer en bij contactberoepen. 

Het gaat om de volgende mensen:

  • Kinderen tot en met 12 jaar;
  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn om een mondkapje op te zetten of te dragen;
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. Deze uitzondering geldt dan ook voor hun begeleiders;
  • Mensen en hun begeleiders die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen. 

Informatie tonen voor de uitzondering

Cliënten moeten zelf kunnen aantonen waarom zij in aanmerking komen voor de uitzondering. Medewerkers van de politie, boa’s, personeel van een winkel of een OV-bedrijf kunnen vragen om informatie. 

Er zijn verschillende manieren waarop de cliënt de reden kan aantonen. Er is niet één vaste aanpak. Voor zorgaanbieders en cliëntorganisaties is er een kaartje gemaakt waarmee aangetoond kan worden dat de cliënt zich beroept op de uitzondering. Het kaartje vind je hier

Op het kaartje kun je de volgende informatie toevoegen:

  • de reden van geen mondkapje
  • naam en telefoonnummer van de persoonlijk begeleider of naaste
  • naam van de organisatie

Let op! Medische gegevens laten zien is niet verplicht. Wil de cliënt dat liever niet? Zet dan bijvoorbeeld alleen een naam, telefoonnummer van de persoonlijk begeleider op het kaartje. 

Is zo’n kaartje uitprinten niet handig? Kijk voor andere mogelijkheden op de website van de Rijksoverheid

Meer informatie?

Informatie over de mondkapjesplicht vind je hier.
Een handige ‘visual’ over de uitzonderingen vind je hier.
Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten van Gemiva? Kijk hier