Gemiva-SVG Groep wordt weer voorgedragen voor het HKZ-certificaat Gehandicaptenzorg. In de eerste week van december vonden de gesprekken voor die hercertificatie plaats. Met het certificaat kunnen we laten zien dat we de cliënt centraal stellen, onze zaken intern op orde hebben en steeds werken aan de verbetering van de zorg.

Bij de certificatie worden we getoetst door een externe organisatie: Lloyds Register. De medewerkers van deze organisatie complimenteerden ons met het herkenbaar in alle lagen van de organisatie werken vanuit onze visie en waarden. “We zien bijvoorbeeld de visie op eigen regie terug in voorbeelden en daden van locaties.”
Voor de hercertificatie spraken de Lloyds-medewerkers met medewerkers van 24 locaties van regio 2, 3, 5 en 9 en de nachtzorg. Ook voerden ze gesprekken met collega’s van de afdelingen Behandeling & Ondersteuning, Personeel & Organisatie, Financiën & Informatievoorziening en met de Raad van Bestuur. “We hebben enthousiaste, betrokken en bekwame medewerkers ontmoet”, aldus Lloyds.
 
Mooi resultaat
“De Gemiva-SVG Groep legt niet meer vast dan strikt nodig”, constateerde lead-assessor Barend Voskuilen. “Dat maakt jullie uniek”. Er zijn vier tekortkomingen (minors)  geconstateerd. “Voor een grote organisatie  als de Gemiva-SVG Groep een mooi resultaat.”
 
Verbeterpunten
Lloyds constateerde vier tekortkomingen die wij moeten gaan verbeteren. Die gaat over:
  1. Medicatieveiligheid: het gaat hier om constateringen als het niet werken met de deellijsten van de apotheek (maar met zelfgemaakte deellijsten), het niet verwerken van zelfzorgmedicatie in de overzichten van de apotheek en het niet aftekenen van de deellijsten.
  2. Brandveiligheid: op meerdere locaties bleken de data waarop de brandblussers opnieuw gekeurd had moeten zijn al verstreken.
  3. Personeelsbeleid: het ontbreekt aan systematische analyses van trends in personeelsgegevens o.a. op basis van ontwikkelgesprekken.
  4. Management: we zijn niet alert genoeg op het risico dat leidinggevenden kunnen uitvallen.
We gaan een plan van aanpak maken voor deze vier onderdelen. Die plannen leggen we voor aan de certificerende instelling. Ondanks deze vier verbeterpunten zal Loyds Register ons voordragen voor het toekennen van het HKZ-certificaat Gehandicaptenzorg voor de periode 2020-2023.