Sinds vrijdag 5 maart is Gemiva-SVG een locatie rijker. We hebben die dag de sleutel gekregen van ons nieuwe kinderdagcentrum en een activiteitencentrum Nova aan de Sitterstraat in Dordrecht. Op de nieuwe locatie ontvangen we straks kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of een ernstig meervoudige beperking (EMB).

De komende weken worden de laatste werkzaamheden in het pand van Nova gedaan, zodat we na Pasen onze cliënten kunnen ontvangen. Afgelopen vrijdag hebben we de overdracht van het pand in klein verband gevierd. Op een later moment zal er een openingsfeestje plaatsvinden. Uiteraard respecteren wij daarbij de coronamaatregelen.

Nova-1-lr3.jpg      Nova-3-lr3.jpg