Op 23 maart 2020 is er landelijk een strengere bezoekregeling voor de woonlocaties in de gehandicaptenzorg vastgesteld. Die kwam tot stand in overleg tussen het ministerie van VWS, het RIVM, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en cliëntenorganisaties. Zoals de landelijke regeling aangeeft, hebben wij deze regeling vertaald naar onze organisatie.

Geen bezoek meer mogelijk

De bezoekregeling houdt in dat er vanaf dinsdag 24 maart 2020 geen bezoek aan de woonlocatie meer mogelijk is. We beseffen dat dit diep ingrijpt in het leven van onze cliënten en hun verwanten. Voor hun gezondheid en die van onze medewerkers is dit echter noodzakelijk. We willen verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken.

Uitzondering

Onze woonlocaties zijn dus vanaf 24 maart gesloten voor bezoek. Wij wijken daar alleen vanaf als bezoek een functie heeft in het voorkomen of beheersen van escalerend gedrag van de bewoner. De locatiemanager bepaalt dit in overleg met de regiodirecteur, na raadpleging van de persoonlijk begeleider en de gedragsdeskundige.

Voorwaarden voor uitzondering

Er wordt alleen uitzondering gemaakt op de nieuwe bezoekregeling onder de volgende voorwaarden:
 • er is binnen de locatie (of zelfstandig functionerende woning) GEEN sprake van een vastgestelde coronabesmetting;
EN
 
 • het bezoekende familielid/ de verwant:
  • is klachtenvrij (geen hoest of verkoudheid; geen koorts);
  • wast bij aankomst en vertrek zijn of haar handen;
  • houdt anderhalve meter afstand van de mensen die in de locatie aanwezig zijn, dus ook van hun kind/verwant;
  • komt alleen in de (slaap)kamer, de studio of het appartement van de bewoner en dus niet in algemene ruimten of spreekt met de bewoner af direct buiten de locatie om bijvoorbeeld (met z’n tweeën) een kleine wandeling te maken.
EN
 
 • er komt slechts één vaste persoon op bezoek, behoudens calamiteiten. Er wordt dus niet gewisseld tussen verschillende familieleden. We spreken de frequentie waarmee het bezoek wordt gebracht met het familielid af, maar één keer per dag is het maximum.

Niet akkoord?

Als familie/verwanten zich niet aan deze regels wil(len) houden, is het alternatief dat zij de bewoner meenemen naar hun eigen woning en daar zelf voor de zorg zorgdragen. De bewoner kan dan niet naar de woonlocatie terugkeren totdat de bezoekregeling wordt opgeheven of versoepeld.
Dat geldt ook voor de situatie dat familieleden hun verwant willen meenemen voor een logeerpartij. De bewoner moet dan bij hen blijven tot de bezoekregeling wordt opgeheven of versoepeld.

Digitaal contact

Contact tussen cliënten en hun familie/verwanten zal zoveel mogelijk via digitale kanalen worden georganiseerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van videobellen en/of WhatsApp.