Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie.

De nieuwe donorwet roept veel vragen op bij zorgaanbieders, cliënten en hun verwanten. De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft samen met KansPlus en Ieder(in), in samenwerking met het ministerie van VWS, antwoord gegeven op veel gestelde vragen (FAQ) van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg over de nieuwe donorwet. Een belangrijk onderwerp dat in de FAQ wordt besproken is de wilsonbekwaamheid van cliënten ten aanzien van donorregistratie.

Inhoud van de FAQ

De FAQ geeft antwoord op 27 veel gestelde vragen. De samenstelling van de vragen is tot stand gekomen op basis van input van leden van de VGN. De FAQ geeft onder andere antwoord op de vraag wanneer de cliënt wilsonbekwaam is ten aanzien van donorregistratie en wie mag bepalen of de cliënt wilsonbekwaam ter zake van donorregistratie is. Daarnaast bevat de FAQ een bijlage met een schematisch overzicht van de positie van de cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger en de nabestaanden bij donorregistratie en orgaandonatie. 

Download de FAQ hier.

Informatie voor cliënten en verwanten

De FAQ is specifiek geschreven voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg. Op www.hoewerktorgaandonatie.nl legt Steffie uit hoe de nieuwe donorwet werkt voor cliënten en verwanten.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Gerard Gerding, voorzitter Raad van Bestuur, via gerard.gerding@gemiva-svg.nl of 0182-57 58 00.

donorwet.jpg