Er is een nieuwe werkwijze voor de ondertekening van het ondersteuningsplan. De zorgkantoren (Wet langdurige zorg) eisen niet langer een handtekening op papier van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger. In plaats daarvan verwachten ze van ons dat we kunnen laten zien dat het plan twee keer per jaar met de cliënt is besproken. Voor de cliënten via de Wmo- en Jeugdwet wisselen deze eisen per gemeente. Voor een aantal gemeenten blijft een fysiek ondertekend ondersteuningsplan verplicht.

Wat betekent de nieuwe werkwijze in de praktijk? Wanneer een cliënt start bij de Gemiva-SVG Groep maken we binnen zes weken een start-ondersteuningsplan. Als er in dit plan belangrijke onderdelen wijzigen, dan werk je dit tussentijds bij, maar maximaal na een half jaar. Na een jaar volgt er een OP-gesprek, waarin evaluatie en de cliëntervaringen uit ‘Dit vind ik Ervan’ centraal staan, evenals de speerpunten voor het komend jaar. Dit OP-gesprek blijven we jaarlijks met de cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger voeren.
In de loop van het jaar zullen doelen en/of afspraken die wijzigen onderwerp van gesprek blijven.
Minimaal één keer per half jaar staan we stil bij de doelen en afspraken. Zo nodig passen we een doel en/of afspraak aan.

Aantoonbaar akkoord in PlanCare
We moeten aan kunnen tonen dat we twee keer per jaar zo’n gesprek hebben gehad. Daarom leggen we het akkoord vast in PlanCare 2. We doen dit zo:
  • Eén per jaar maak je een accordatie voor het hele ondersteuningsplan, zonder tekenbevoegden. Via het document ‘Concept cliëntplan’ zie je alle onderdelen die herzien zijn.
  • Eén keer per jaar (zes maanden later) maak je een accordatie waarbij alleen de gewijzigde onderdelen worden geselecteerd. Als er niets wijzigt selecteer je geen onderdelen, zodat je kan vastleggen dat het in elk geval is aangeboden.

Wmo en Jeugdwet
Ondersteun je cliënten van wie de zorg wordt betaald uit de Wmo of Jeugdwet? Vraag dan bij je locatiemanager na of in jouw gemeente nog een handtekening op papier geëist wordt.
Als dat niet in het contract met de gemeente staat, mag je de werkwijze hierboven aanhouden.

Bij vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk PlanCare.

Instructie accorderen OP (jaarlijks)
Instructie accorderen onderdelen (tussentijds)

Gerelateerde Diensten en commissies: