Er zijn de afgelopen twee jaar geen Nieuwsbrieven verschenen van de Werkgroep Bejegening. Dit betekent niet dat we stil gezeten hebben...

We sluiten nu het jaar 2020 af met een Bejegenings-Special 2018-2020. Hierin beschrijven en tonen we onze activiteiten van de afgelopen jaren.
Het zijn 17 pagina's geworden die laten zien hoe breed je het onderwerp kunt maken, maar ook hoe belangrijk kleine dingen kunnen zijn.
We volgen het Inspringtheater bij hun optredens tijdens symposia, we zien hoe de voeten van Darek kennismaken met de golven van de zee. Omgaan met verlies bij niet-aangeboren hersenletsel is een indringend onderwerp geweest, Marion den Boer heeft haar boek 'Begrijp je me nu een beetje?' gepresenteerd en de bejegeningskoffer van Paula van Gestel heeft flink in de belangstelling gestaan.
Allemaal te lezen in: Meer informatie over bejegening op de Themapagina Bejegening.