Hersenz Gouda had op 16 maart een open huis gepland. Door de maatregelen vanwege het Coronavirus hebben we besloten deze activiteit uit te stellen tot een tijdstip dat we later zullen aankondigen. Wie op dit moment meer wil weten over Hersenz kan contact met ons opnemen via hersenz@gemiva-svg.nl of 088 205 24 00.

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. In de regio Midden-Holland verzorgt de Gemiva-SVG Groep dit programma.
 

Verder na hersenletsel

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of aandoening aan de hersenen kan leiden tot blijvend hersenletsel. Als gevolg hiervan ontstaan cognitieve klachten, psychische problemen, vermoeidheid of fysieke klachten. De behandeling van Hersenz richt zich op mensen in de chronische fase: zij zijn klaar met revalideren en willen hun leven weer oppakken, maar komen hierbij problemen tegen. Of ze willen beter leren omgaan met hun beperkingen en hun zelfredzaamheid, eigen regie en participatie vergroten. Hersenz ondersteunt hen door middel van een samenhangende, interdisciplinaire behandeling, die zich ook richt op naasten van de cliënt. De behandeling richt zich onder andere op:
  • denken en doen;
  • emoties en gedrag;
  • energieverdeling;
  • beweging;
  • thuis (leefomgeving, systeem).

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor het open huis is niet nodig. Wie vragen heeft over Hersenz, kan contact opnemen via 088 205 24 00 of hersenz@gemiva-svg.nl

Landelijke samenwerking

De Hersenz-behandeling is landelijk beschikbaar dankzij de samenwerking tussen dertien zorgorganisaties, waaronder de Gemiva-SVG Groep. Gemiva biedt de behandeling ook in Leiden (open huis op 27 maart) en Dordrecht (open huis op 9 oktober).

Centrale diensten