Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland loopt weer op. Het OMT en de regering bezinnen zich op maatregelen om dat te keren. Wat die zullen zijn, weten we naar verwachting op 2 november. “Daarop vooruitlopend vragen we ieders alertheid en inzet om nu al te doen wat mogelijk is om besmettingen te voorkomen”, aldus Gerard Gerding van de Raad van Bestuur.

“Naast het continueren van de zorg voor onze cliënten, hopen we het herinvoeren van een algemene draagplicht voor een medisch mondkapje te voorkomen. Na de persconferentie op 2 november bepalen wij welke aanscherpingen bij ons nodig zijn. We zullen medewerkers, cliënten en verwanten daarover op woensdag of donderdag informeren.”
 

Alert op algemene maatregelen

Blijf nog steeds en weer extra alert op de algemene maatregelen:
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct (met voorrang) testen bij de GGD (PCR-test, zelftest is niet voldoende bij klachten).
  • Was vaak je handen.
  • Geef elkaar de ruimte. Houd als het even kan 1,5 meter afstand.
  • Schud geen handen, groet elkaar op een andere manier.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht (ventileer). Bespreek in het team hoe goede ventilatie automatisch onderdeel wordt van de dagelijkse routine.
  • Voor medewerkers met een kantoorfunctie: werk waar mogelijk thuis. 

Verkouden en negatief getest?

Heb je verkoudheidsklachten en ben je negatief getest? Dan mag je werken, maar je verkoudheid is niet meteen over en je kunt collega’s aansteken. Met een domino-effect van testen, uitval en besmetten van anderen en daarmee grote gevolgen voor de roosters. Houd daarom 1,5 meter afstand en gebruik een medisch mondkapje bij zorg en ondersteuning binnen 1,5 meter. Dit geldt voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde medewerkers.

Belastend

Gerard Gerding: “Het naleven van deze maatregelen is belastend. Zeker als je er voor cliënten en collega’s wilt zijn, maar je toch voorrang moet geven aan de vereiste voorzichtigheid. Ook het opvullen van gaten in roosters vraagt weer het nodige van de inzet en flexibiliteit van collega’s. Als Raad van Bestuur hebben we daar oog en alle begrip voor. Het is ook heel naar. Maar het is helaas nodig. Samen moeten we er deze periode weer het beste van maken."