“Mensen hebben tegen me gezegd: je mankeert niets, je bent een profiteur. Dat kwam hard aan.” Cor van Vliet heeft hersenletsel als gevolg van zuurstoftekort door apneu. Hij volgde bij ons de behandeling Hersenz en werkt mee aan de campagne Leg de Link met hersenletsel. In een video vertelt hij over vooroordelen die hij ervaart vanwege zijn hersenletsel en over het belang van lotgenotencontact.

Leg de Link met hersenletsel

Met Leg de Link wil initiatiefnemer Hersenz huisartsen en andere zorgprofessionals informatie geven waarmee zij hersenletsel eerder kunnen signaleren en beter kunnen doorverwijzen. Om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken, roept Hersenz alle betrokkenen op om www.legdelink.nl bekend te maken bij collega’s en samenwerkingspartners en met hen de inhoud te delen. Veel leed kan voorkomen worden als we er samen ervoor zorgen dat hersenletsel tijdig herkend en erkend wordt en cliënten snel de zorg vinden die ze nodig hebben. Inmiddels steunen diverse partijen waaronder de Hersenstichting en Hersenletsel.nl deze campagne. Help je ook mee?
 

Centrale diensten