Op dinsdag 10 november is het de dag van de mantelzorger.

Net als vrijwilligers zijn mantelzorgers niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. Ambulante medewerkers, die hun cliënten begeleiden in de thuissituatie, hebben er veel mee te maken.
Ik spreek met Silvia van der Pouw, medewerker van de Ambulante Dienst H4 Delft e.o. In haar werk heeft ze te maken met mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een zieke partner (denk dan aan ziektebeelden als MS, Parkinson e.a.).

Niet betaald, wel geleverd

“Die partner ontvangt dan begeleiding en je kunt die eigenlijk alleen maar goed begeleiden als je ook de mantelzorger ondersteuning biedt. Helaas is de financiering van die begeleiding ingewikkeld en schiet in veel situaties tekort.”
Om die reden wil Silvia graag aandacht vragen voor de ondersteuning van de mantelzorger. Want, of die zorg nu wel of niet wordt betaald, hij wordt wél geleverd en hij is onmisbaar. Silvia:
“Als zorgprofessional ontkom je er niet aan om oog te hebben voor de naasten van de cliënt. Als het met de mantelzorger goed gaat, dan gaat het ook goed met de cliënt en als het niet goed gaat met de mantelzorger dan heeft dat automatisch effect op het welzijn van de cliënt. Dus de ondersteuning die we als professional aan de mantelzorger(s) bieden in de praktijk lijkt een soort vanzelfsprekendheid… en toch is het dat niet!”

Dubbel en dwars verdiende erkenning

Silvia start nu een artikelenreeks waarin ze gaat vertellen over situaties die ambulante medewerkers in de praktijk tegenkomen. Daarmee wil ze laten zien, zowel binnen als buiten de Gemiva-SVG Groep, hoe de begeleiding van cliënten vaak vervlochten is met de ondersteuning van de mantelzorger.
“Zodat deze belangrijke zorgverlening voor partners (en kinderen) de erkenning gaat krijgen die ze dubbel en dwars verdient!”
De artikelen van Silvia krijgen in elk geval een plek op onze Themapagina Mantelzorg en op onze sociale media. We hopen dat de samenleving en de zorgfinanciers zich achter de oren gaan krabben en dat er serieus aandacht komt voor deze ondergewaardeerde vorm van zorg.

Het eerste artikel van Silvia gaat over een cliënt met MS en haar partner.

Over de auteur

Ernst-Timmer.jpg
Ernst Timmer is schrijver van literair proza. Jarenlang heeft hij als ambulant woonbegeleider voor de Gemiva-SVG Groep gewerkt, nu is hij webredacteur.


Ernst wil de veerkracht laten zien van de cliënten en medewerkers. Hij praat met hen over hun leven en werk. In korte stukjes vertel hij wat hij in telefoongesprekken te horen krijgt.