De Raad van Toezicht heeft recent afscheid genomen van zijn leden Jo Fijen en Pim Zoeteweij.

Beiden maakten bijna 12 jaar deel uit van dit toezichthoudende orgaan. De heer Zoeteweij vervulde in de afgelopen vier jaar ook de rol van voorzitter. In die functie is hij opgevolgd door Wouter de Jong, die in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Houten is. Hij is met ingang van 1 juli jl. in de Raad van Toezicht benoemd. Ook Kees Wolse trad tot de Raad van Toezicht toe. Zijn hoofdfunctie is lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Spaarne Gasthuis in Haarlem en Heemstede. Sinds 1 juni jl. maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht.

Na de zomer gaat de Raad van Toezicht nog op zoek naar een lid met een zorginhoudelijke achtergrond. De Raad van Toezicht zal dan (weer) uit zes personen bestaan. Bekijk de complete samenstelling van de Raad van Toezicht.