De Walnoot en Korte Vlietschool hebben de handen in een geslagen om voor kinderen een passende overgang van het kinderdagcentrum (KDC) naar het onderwijs te creëren. Dit is in de vorm van een onderwijs-zorg groep, De Kleine Pont.

De Kleine Pont vormt voor elk kind een passende verbinding van een KDC-plek binnen de zorg naar een plek in het onderwijs.  Door een periode te investeren in een combinatie van onderwijs en begeleiding op maat, wordt toegewerkt naar de ontwikkeling van benodigde vaardigheden / mogelijkheden om met goed gevolg door te kunnen stromen naar een volledige onderwijsplek. 

Doelgroep

Kinderen kunnen vanuit De Walnoot doorstromen naar de Kleine Pont, maar ook vanuit de reguliere aanvangsgroepen van de Korte Vlietschool. Ook staat het aanbod van de Kleine Pont open voor kinderen vanuit andere (onderwijs)voorzieningen als basis van hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften vergelijkbaar zijn met die van kinderen die komen vanuit De Walnoot of Korte Vlietschool. De leeftijdsindicatie is 4-8 jaar. 

Locatie en openingstijden

De Kleine Pont zal gevestigd worden op Donzettilaan 1A in Leiden. De Kleine Pont houdt zich aan de schooltijden van de Korte Vlietschool: 8:30 tot 15:00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagen van 8:30 tot 12.00 uur. De kinderen van de Kleine Pont hebben schoolvakanties en de vrije dagen zoals die gelden voor leerlingen van de Korte Vlietschool. 

Inschrijven van uw kind dat nu de Walnoot bezoekt:

U schrijft uw kind zo spoedig mogelijk in op de Korte Vlietschool. Dit kunt u doen door te bellen met Linda de Vries via telefoonnummer 071- 5310433 of via de mail: info@kortevlietschool.nl.
Daarnaast zal uw kind ook ingeschreven blijven staan bij de Gemiva-SVG Groep (KDC De Walnoot), omdat zij de begeleiding (de zorg) leveren. 

Meer informatie?

Neem contact op met Anita Meijer, locatiemanager van De Walnoot, via 071 – 5359710 of anita.meijer@gemiva-svg.nl of bij Annemarie Meester, teamleider De Korte Vlietschool, via 071 – 5310433 of a.meester@dekortevliet.nl