Het kabinet kondigde op 19 mei versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd is er ook een routekaart voor de gehandicaptenzorg opgesteld. Die is gericht op wat wél kan in coronatijd, de versoepeling van de bezoekregeling en het weer opstarten van de dagbesteding. Hoe ver is de Gemiva-SVG Groep?

“We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven. Dit motto van de minister-president nemen we graag over”, zegt Gerard Gerding, voorzitter van de Raad van Bestuur. “De afgelopen maanden hebben cliënten, hun verwanten en medewerkers hard hun best gedaan om het coronavirus buiten de deur te houden. Daardoor hebben we tot nu toe relatief weinig zieke cliënten en medewerkers gehad. Om dat zo te houden, gaan we geleidelijk en voorzichtig versoepelen, met de routekaart Gehandicaptenzorg als leidraad.”
 

Routekaart

De routekaart heeft de volgende fasering:
  1. Vanaf 25 mei 2020 kunnen kinderen en jongeren die in een woonlocatie wonen bezoek ontvangen van twee vaste bezoekers.
  2. Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt die dat wil een vorm van dagbesteding.
  3. Vanaf 15 juni 2020 kunnen alle bewoners op een goede manier bezoek ontvangen.
  4. Per 1 juli 2020 is met iedere cliënt die dat graag wil een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

Bezoekregeling

Als het gaat om het bezoek (punt 1 en 3 van de routekaart) hebben we bij de Gemiva-SVG Groep inmiddels de eerste stap in de versoepeling gezet. Het is onder voorwaarden weer mogelijk op bezoek te komen bij bewoners. Het kan zijn dat er nu nog geen bezoek mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een bewoner de anderhalve meter afstand niet kan houden. We werken eraan dat zij vanaf 15 juni - conform de routekaart - ook op een zo veilig mogelijke manier bezoek kunnen ontvangen.
 
Een aantal bewoners verblijft op dit moment bij verwanten. In de week van 25 mei informeren wij hen over de manier waarop hun verwant verantwoord kan terugkeren naar de woonlocatie.

Dagbesteding voor volwassenen

Onze activiteitencentra bereiden zich voor op een voorzichtige herstart in de anderhalvemetersamenleving. We verwachten hierover nog handreikingen van onze branchevereniging, onder andere over het vervoer naar de activiteitcentra. We starten stap voor stap, met een beperkte groep cliënten. Dit zal op zijn vroegst op 2 juni zijn. Zodra we meer weten, zullen we cliënten en hun verwanten informeren.

> Klik hier voor de handreiking Bezoek gehandicaptenzorg

 

Gerelateerde Projecten: