Op advies van het OMT heeft het RIVM de richtlijnen voor groepsvervoer aangepast. Deze nieuwe, strengere, regels zijn van kracht vanaf maandag 8 februari. Ze zijn er om de verspreiding van het coronavirus, en met name ook de besmettelijker Britse variant, te beperken. Dit heeft gevolgen voor het vervoer van en naar onze locaties.

Voor alle volwassen cliënten

De nieuwe regels gelden voor het vervoer van ‘kwetsbare doelgroepen’ van 18 jaar en ouder. We weten dat veel van onze cliënten tot een kwetsbare doelgroep behoren. Daarom kiezen we als organisatie voor de veiligste weg: we hebben besloten de aangescherpte vervoersregels toe te passen voor alle volwassen cliënten.

Wat verandert er?

De grootste verandering is dat volwassenen niet meer naast elkaar en recht achter elkaar in een bus mogen zitten. Hierdoor kunnen er minder mensen tegelijk vervoerd worden. Daarnaast moeten alle mensen in de bus een medisch mondkapje dragen. De locatie zorgt voor een medisch mondkapje voor de cliënten.

Uitzondering

De strengere vervoersregels gelden niet als alle reizigers in de bus samen in één huis wonen (een huiskamer en andere voorzieningen met elkaar delen). Deze reizigers moeten wél een niet-medisch mondkapje dragen.

Verschillen per regio/locatie

Hoe gaan we deze regels toepassen? De oplossingen voor toepassing verschillen per regio en per locatie. De locatiemanagers zoeken op dit moment, samen met het vervoersbedrijf, de cliënten, ouders/verwanten en de medewerkers naar de beste oplossingen. Mogelijke oplossingen zijn (eventueel gecombineerd):
  • Extra inzet van bussen van het vervoersbedrijf.
  • Inzet van de personenbus van de locatie (als die er is).
  • Dezelfde bus rijdt meerdere rondes van en naar de locatie.
  • Ouders/verwanten die daarvoor de mogelijkheden hebben, brengen en halen de cliënt. Zij krijgen daarvoor een vergoeding van € 0,19 per kilometer.
  • Minder cliënten per dag naar de locatie.
We streven ernaar dat we vanaf 8 februari voldoen aan de nieuwe regels. Misschien hebben we op een enkele locatie nog 2 dagen meer nodig om het te regelen. De locatiemanagers informeren alle betrokkenen uiterlijk 5 februari over de voor hen specifieke betekenis van de nieuwe regels.

Blijf voorzichtig

Wij willen graag dat onze locaties open blijven. Daarom blijft het belangrijk dat cliënten en medewerkers voorzichtig zijn en zich goed aan de algemene coronamaatregelen houden (1,5 meter afstand, hygiëne, bezoek beperken).

Er zijn zorgen over de komst van de besmettelijker varianten van het coronavirus. Het kan zijn dat er op termijn toch besloten wordt om locaties te sluiten. Dit doen wij echter alleen als het kabinet, het RIVM en onze branchevereniging dit voorschrijven. We hopen van harte dat dit niet nodig zal zijn.