De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben een subsidie toegekend aan de stichting In Actie om de campagne Ik Ga EMB verder vorm te geven.

De campagne wil mensen met een ernstige fysieke of meervoudige beperking (EMB) een bredere kijk geven op het leven. De stichting realiseert o.a. nieuwe mogelijkheden en producten voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Ysra van den Dries is cliënt bij kinderdagcentrum Symfonie van de Gemiva-SVG Groep in Oud-Beijerland en zij wordt intensief betrokken bij het ontwikkelen en testen van producten.

Meer hierover lees je in het artikel in Het Kompas van 3 januari 2018.