Veertig jaar geleden, op 17 maart, kwamen de eerste bewoners op Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp te wonen. Om dit te vieren is er een jubileumkrant gemaakt en is er (vanwege Corona) een besloten feest voor alle bewoners.

De geschiedenis van Swetterhage wordt in de jubileumkrant verteld aan de hand van persoonlijke verhalen en foto’s van bewoners, familieleden en medewerkers. 

Download hier de jubileumkrant
 
Goed leven
Lisanne Hogervorst regiodirecteur: ‘Op dit moment wonen, werken en recreëren ruim 360 mensen met een verstandelijke beperking op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp. Alles draait hier al veertig jaar om deze mensen. Ook in de toekomst blijft het onze missie om hen een zo goed
mogelijk leven te bieden. Alle bewoners wonen inmiddels in moderne woningen en volgen een vorm van dagbesteding. Dit jaar wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw dagbestedingsgebouw voor 120 bewoners. In 2023 komt de (kinder)boerderij weer terug die zowel voor bewoners als voor de buurt toegankelijk wordt. Van de gebouwen die er veertig jaar geleden stonden, zijn er nog maar een paar over en die worden binnenkort gerenoveerd.‘
 
Gemiva
Swetterhage is een onderdeel van Gemiva en deze locatie biedt werk aan 650 medewerkers en 275 vrijwilligers. Gemiva is er voor kinderen en volwassenen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking, tijdelijk of langdurig, zorg of begeleiding nodig hebben.
 

Zoeterwoude