Op 31 oktober van 13.00 tot 17.00 uur is er een symposium georganiseerd over traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren.

Het symposium is voor iedereen die te maken heeft met de behandeling of ondersteuning van kinderen en jongeren met traumatisch hersenletsel. Het symposium wordt georganiseerd door Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., in samenwerking met het regionale netwerk NAH Kinderen en Jongeren.

Programma

Plenair gedeelte

  • Algemene informatie over de Zorgstandaard
  • Wat doet NAH met je hersenen?
  • NAH team en het gezamenlijk spreekuur

Workshops

  • Een kind/jongere met NAH in de thuissituatie
  • Weer naar school met NAH Belastbaarheid
  • Overprikkeling en slaap hygiëne Gedragsveranderingen

Sprekers van Sophia Revalidatie, Juliana KinderZiekenhuis, Middin, MEE, De Jutters, De Piramide en het HCO.

Meer informatie en aanmelden?

Neem contact op met Linda van Beveren via linda.vanbeveren@transmuralezorg.nl
Aanmelden kan hier
Of bekijk de uitnodiging