Medewerkers van de Gemiva-SVG Groep hebben sinds enkele jaren de mogelijkheid de kosten van hun sportschoolabonnement te laten verrekenen met hun bruto salaris. Deze regeling valt onder het MeerKeuzeSysteem Arbeidsvoorwaarden (MKS). Hiermee heb je als medewerker een belastingvoordeel omdat je over je betaalde sportschoolabonnement geen loonbelasting betaald.

Verruiming

Nu is in overleg met de Ondernemingsraad besloten dat in 2020 de faciliteit voor MKS Bedrijfsfitness wordt verruimd. Vanaf 2020 vallen alle vormen van lichamelijke beweging onder de regeling MKS Bedrijfsfitness.
Dat betekent dat deelname aan de regeling vanaf het nieuwe jaar ook openstaat voor bijvoorbeeld zwemmen, de sportschool/fitness, roeien, yoga, volleybal, enz.

Spelregels

  • Je kunt maximaal € 300,- per jaar van je brutoloon uitruilen voor MKS Bedrijfsfitness
  • De regeling heeft alleen betrekking op jouw deelname aan sportactiviteiten
  • Je kunt geen sportkleding, schoenen of materiaal uitruilen
  • Je betaald de contributie eerst zelf en declareert deze dan middels SDB*Selfservice maximaal 2 keer per jaar. (Je voegt het betalingsbewijs en het ingevulde MKS-verruilformulier toe als bijlage bij de declaratie).

Voor uitbreiding van de regeling MKS Bedrijfsfitness is voor 2020 een bedrag van € 90.000,- beschikbaar gesteld. Deelname is mogelijk zolang het beschikbare bedrag toereikend is.

Meer informatie lees je ook:

Meerkeuzesysteem en arbeidsvoorwaaarden Bedrijfsfitness