De eerste cliënten van de Gemiva-SVG Groep zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is goed nieuws! Sommige collega’s vroegen daarna: “Wanneer zijn wij nu aan de beurt?” Het korte antwoord hierop: we hopen dat we de uitnodiging deze maand kunnen versturen, maar kunnen het nog niet met zekerheid zeggen. Onze branchevereniging VGN doet er alles aan om het vaccineren van zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg scherp op het netvlies van de beslissers in Den Haag te houden.

Begin januari stonden wij klaar om zorgmedewerkers uit te nodigen voor de coronavaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer. De hoge vaccinatiebereidheid van de medewerkers in de ouderenzorg én een aanpassing in de vaccinatiestrategie, maken dat wij die uitnodiging tot nu toe niet kunnen versturen. We wachten nog steeds op groen licht. Zodra we dat hebben, gaat de uitnodiging naar de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen.

Vaccinatiestrategie gewijzigd

De minister besloot in januari de vaccinatiestrategie te veranderen op herhaaldelijk advies van de Gezondheidsraad: “Zet het BioNTech/Pfizer-vaccin in bij de meest kwetsbare doelgroep, want juist voor deze doelgroep is dit vaccin heel geschikt en effectief.” Hierdoor zijn inmiddels al ongeveer 400 van onze cliënten gevaccineerd. Tegelijkertijd is er niet meer voldoende van dit vaccin om ook de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg te vaccineren.

AstraZeneca

Voor gehandicaptenzorgmedewerkers wordt nu hoogstwaarschijnlijk het vaccin van AstraZeneca ingezet. Dit vaccin is afgelopen vrijdag goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). De minister krijgt deze week een advies van de Gezondheidsraad over de inzet van dit vaccin. Op basis daarvan en afhankelijk van het leveringsschema van AstraZeneca, zal besloten worden wanneer zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg een uitnodiging krijgen.

“Verander de volgorde niet meer!”

Onze branchevereniging VGN blijft bij minister De Jonge en leden van de Tweede Kamer onder de aandacht brengen hoe belangrijk het is dat medewerkers in de gehandicaptenzorg nu snel gevaccineerd worden. “Nu al grijpt corona in de gehandicaptenzorg hard in. Het ziekteverzuim is bij veel van onze leden hoger dan in de ziekenhuizen en ook de zorgcontinuïteit staat steeds zwaarder onder druk”, aldus VGN-voorzitter Boris van der Ham in een brief aan de ministers van VWS. “Wij zijn 24/7 en zeven dagen per week verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning. Onze leden kunnen de zorg op woonlocaties niet afschalen. Zeker met het oog op nieuwe varianten van het virus is het daarom van cruciaal belang voor de gehandicaptenzorg om ook zo snel mogelijk te kunnen starten met de vaccinatie van zorgmedewerkers. (…) Het is daarom van groot belang dat een eventuele aanpassing in de vaccinatiestrategie niet ten koste gaat van vaccinatie van de zorgmedewerkers die met en voor mensen met beperkingen werken.”

Informatiemateriaal over vaccinatie

Er is intussen veel informatiemateriaal beschikbaar over vaccinatie. Je vindt het beschikbare materiaal op onze themapagina Corona, in het blok Vaccinatie (alleen zichtbaar voor ingelogde medewerkers). Kijk bijvoorbeeld de webinars van de VGN, waar verschillende vragen en dilemma’s aan de orde komen.