Het kabinet kondigde op 6 mei versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Al eerder meldde de regering de gedeeltelijke start van het basisonderwijs. Wat betekenen die versoepelingen voor de maatregelen van de Gemiva-SVG Groep?

“We realiseren ons hoe groot de impact van alle maatregelen is voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers. Vanuit dat perspectief zouden we graag morgen alweer terug willen naar normaal”, aldus de Raad van Bestuur. “Tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid de gezondheid van cliënten, medewerkers en vrijwilligers voorop te stellen. Daarom versoepelen we onze maatregelen stapsgewijs en verantwoord. We sluiten waar mogelijk aan bij het kabinetsbeleid. In het overzicht in dit artikel kunnen we helaas nog niet overal een ingangsdatum noemen. Voor alles geldt: als we die wel weten, informeren we betrokkenen zo snel mogelijk.”

Kinderdagcentra

Vanaf 11 mei kunnen kinderen tot en met 12 jaar weer (gedeeltelijk) naar de kinderdagcentra. Het openen van onze kinderdagcentra zal stapsgewijs en gecontroleerd plaatsvinden. Het tempo is afhankelijk van de mogelijkheden van het gebouw, het aantal kinderen dat wil/kan komen en of medewerkers op een veilige manier kunnen werken.
Op dit moment kunnen kinderen van 13 jaar en ouder nog geen gebruik maken van onze kinderdagcentra. Een uitzondering hierop vormen kinderen die tijdens de sluiting al naar het kinderdagcentrum kwamen, bijvoorbeeld omdat een ouder werkzaam is in een cruciaal beroep.
We onderzoeken de mogelijkheden om alle tieners vanaf 13 jaar weer (gedeeltelijk) te verwelkomen. Dit is op zijn vroegst vanaf 1 juni. 

Ambulante dienstverlening kinderen

Voor kinderen tot en met 12 jaar wordt de ambulante thuisondersteuning vanaf 11 mei weer opgestart. Dit kan alleen als we de anderhalve meter afstand tot andere volwassenen (bijvoorbeeld ouders) in acht kunnen nemen. Dit gaat in overleg met de betrokken ouders.

Logeren

Onze logeerhuizen bereiden zich voor om in ieder geval vanaf 18 mei weer kinderen tot en met 12 jaar te ontvangen. Het is niet vanzelfsprekend dat dit kan volgens dezelfde planning als voor de coronacrisis. Intussen denken we na over de verruiming voor 13+-tieners en volwassenen. Ook die verruiming zal niet eerder zijn dan 1 juni. 

Bezoekregeling woonlocaties

We zijn bezig met de evaluatie en mogelijke aanpassing van de bezoekregeling voor woonlocaties. Daarbij gebruiken we de aanwijzingen van onze branchevereniging. Ook hebben we onze woonlocaties gevraagd naar hun ideeën over de mogelijkheden. We weten nog niet wanneer dit tot een wijziging in de bezoekregeling leidt. Dat zal in ieder geval niet eerder dan 20 mei zijn. Tot die tijd blijft de bestaande regeling van kracht. We realiseren ons wat deze bezoekregeling van cliënten en verwanten vraagt. We zijn trots op hoe onze bewoners omgaan met de nieuwe manieren van contact en heel blij met de medewerking die we van ouders en verwanten hebben ervaren in de afgelopen tijd. We doen een beroep op ieders medewerking om dit nog vol te houden tot we helder hebben hoe we op een verantwoorde manier kunnen versoepelen.

Activiteitencentra

We bereiden ons ook voor op een herstart van de activiteitencentra. We willen dit stapsgewijs en op een verantwoorde manier doen en op het juiste moment. Ook dit zal niet eerder dan 1 juni zijn.
 
Wij hopen dat we met deze gefaseerde versoepeling steeds kleine stappen vooruit kunnen zetten, zonder teveel risico te nemen.

Gerelateerde Projecten: