In navolging van de landelijke versoepelingen past de Gemiva-SVG Groep vanaf 18 februari ook een deel van haar coronamaatregelen aan. “We zijn blij dat er weer meer mogelijk is”, aldus de Raad van Bestuur. “Maar we kijken ook met wat zorg naar de versoepelingen. Er zijn nog steeds veel mensen besmet met het coronavirus. Wij merken dat dagelijks op onze locaties. Medewerkers zijn ziek of mogen niet werken omdat ze positief getest zijn. Op veel locaties is het daardoor een puzzel om het rooster rond te krijgen.”

Vanaf 18 februari gelden binnen Gemiva de volgende versoepelingen:
 • Ben je positief getest? Dan mag je uit isolatie na 5 in plaats van 7 dagen. Voorwaarde is dat je 24 uur klachtenvrij bent. Je draagt na de isolatieperiode nog 5 dagen een mondkapje in publieke binnenruimtes zoals winkels en buiten op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden.
 • Er is geen beperking meer in het aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen. Dit geldt ook voor bewoners van onze woonlocaties. Wat blijft, is dat medewerkers afspraken over bezoek maken met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek verantwoord plaats te laten vinden.
 • In onze gebouwen hoef je geen mondkapje meer te dragen wanneer het mogelijk is 1,5 meter afstand van anderen te houden.
 • Fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden als dat wenselijk is. Voorwaarde is dat de algemene maatregelen, zoals de 1,5 meter, strikt nagevolgd worden. Zo nodig regelen we een grotere vergaderruimte. Vanwege de roosterproblematiek zijn we nog terughoudend met het organiseren van cursussen. Een cursus kan doorgaan als die nodig is vanwege de bevoegdheid/bekwaamheid van medewerkers.
 • Medewerkers met een kantoorbaan kunnen weer vaker op kantoor werken. Zij maken hierover afspraken met hun leidinggevende.

De maatregelen in het groepsvervoer blijven voorlopig hetzelfde.

Algemene maatregelen blijven

Bij deze versoepelingen blijven we ons aan onderstaande algemene maatregelen houden, ook als na 25 februari de landelijke mondkapjesplicht en de verplichting om 1,5 meter afstand te houden vervallen:
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Draag een (medisch) mondkapje als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen via de GGD (PCR-test, zelftest is niet voldoende bij klachten).
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Geef elkaar geen hand, groet elkaar op een andere manier.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht (ventileer)

Perspectief

Zoals gezegd zijn we opgelucht door de extra ruimte die nu ontstaat, maar houden we nog rekening met een stijging van de besmettingen. Bestuurder Gerard Gerding: “We zien dat onze medewerkers door alle roosterproblemen op hun tandvlees lopen. Zodra daar weer wat ruimte voor komt, willen we hen de mogelijkheid geven om ‘bij te tanken’ door het opnemen van verlofuren. Dat betekent dat we nog een poos met krappe roosters moeten werken. Niet alles wat tot maart 2020 mogelijk was, zullen we op korte termijn weer kunnen oppakken. Daarvoor vragen we om begrip bij onze cliënten en verwanten.”