Op 24 juni publiceerde het OMT een advies over de afbouw van het preventief gebruik van mondneusmaskers in de langdurige zorg. De Raad van Bestuur ziet op basis van dit advies ruimte voor een beperkte versoepeling van het voorschrift om binnen de 1,5 meter in het contact met cliënten een mondneusmasker te gebruiken. Onder zeer specifieke omstandigheden kan die versoepeling ook gelden voor enkele (maar niet voor alle!) activiteitencentra.

Uitgangspunt: preventief gebruik kan stoppen bij risiconiveau ‘waakzaam’

Het OMT-advies kiest als uitgangspunt dat in regio’s waar het risiconiveau waakzaam geldt het preventief gebruik van mondkapjes binnen de 1,5 meter kan stoppen, behalve als er sprake is van aerosolvormende handelingen (dan gebruiken we een FFP2-masker) of (verdenkingen van) besmettingen. 
In de regio’s waar wij werken, geldt tot nu nog het risiconiveau zorgelijk of ernstig. Op die basis is er dus geen ruimte voor versoepeling.

Klik hier voor de actuele status van de risiconiveaus in Nederland. 

Eigen afweging: versoepeling onder voorwaarden 
Het OMT-advies geeft aanknopingspunten voor eigen afwegingen. Daarbij is steeds het volgende van belang: 
  • zekerheid over een hoge vaccinatiegraad (80% of hoger); 
  • handhaven van de algemene hygiënemaatregelen; 
  • handhaven beleid van testen bij klachten, quarantaine en gebruik pbm.

Woonlocaties: versoepeling mogelijk bij vaccinatiegraad boven de 80%
In woonlocaties waar de vaccinatiegraad boven de 80% ligt, hoeven volledig gevaccineerde medewerkers geen mondneusmasker meer te dragen binnen de 1,5 meter, behalve als er sprake is van aerosolvormende handelingen of (een verdenking van) een besmetting bij een cliënt of een collega. In dat laatste geval geldt uiteraard het beleid rond testen, quarantaine en gebruik pbm.

Voor locaties waar die versoepeling mogelijk is, geldt:
  • Medewerkers die zich daar nog prettiger bij voelen, mogen een mondneusmasker blijven gebruiken bij ondersteuning binnen de 1,5 meter.
  • Als het risiconiveau in de regio nog op ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ staat, verwachten we van niet-gevaccineerde medewerkers van deze woonlocaties dat ze wel een medisch mondneusmasker dragen bij ondersteuning binnen de 1,5 meter.


Andere locaties

Voor alle andere locaties geldt dat het preventief gebruik van mondneusmaskers binnen de 1,5 meter gehandhaafd blijft tot het RIVM het risiconiveau op waakzaam bepaalt. 

Daarop is één uitzondering: als de cliëntengroep in een activiteitencentrum voor meer dan 80% bestaat uit volledig gevaccineerde cliënten die in een woonlocatie van de Gemiva-SVG Groep wonen, dan mag ook daar het beleid voor de woonlocaties gehanteerd worden. In de praktijk zal dit slechts voor een beperkt aantal activiteitencentra het geval zijn. 
We kiezen voor het criterium van cliënten van onze eigen woonlocaties, omdat we geen zekerheid hebben over de vaccinatiestatus van cliënten die ergens anders wonen. We kunnen niet alleen afgaan op wat een cliënt daar zelf over zegt en we willen hen niet vragen om vaccinatiebewijzen. Bovendien mag een collega-zorgaanbieder (zoals Zuidwester of Middin) ons niet melden of een cliënt wel of niet volledig gevaccineerd is zonder de expliciete toestemming van de betrokken cliënt. 
Daarom beschouwen we deze ‘externe’ cliënten dus als niet-gevaccineerd als we de vaccinatiegraad binnen het activiteitencentrum bepalen. In theorie zou dat kunnen betekenen dat een activiteitencentrum op de ene dag wel aan dit criterium voldoet en op de andere niet. We willen jojo-beleid voorkomen en dus is het zaak dat er een gemiddeld genomen hoge en stabiele vaccinatiegraad van boven de 80% is.


Buiten 1,5 meter? Geen mondneusmasker nodig

We benadrukken nogmaals dat in situaties waar de 1,5 meter gehandhaafd kan worden het preventief gebruik van mondneusmaskers al was beperkt tot uitzonderingssituaties. Daar verandert dus niets aan.