Het OMT heeft geadviseerd dat de maatregelen voor het vervoer van mensen met een beperking en ouderen versoepeld mogen worden. Dit advies is overgenomen door het ministerie van VWS. Dat betekent dat wij per direct de maatregelen in het vervoer mogen versoepelen. We zullen dit de komende periode zorgvuldig doorvoeren, in overleg met onze vervoerders.

Met deze versoepeling wordt de eis losgelaten dat er maximaal 1 persoon per rij stoelen of per bank mag zitten en dat personen niet recht achter elkaar mogen plaatsnemen.
 
  • Mensen mogen weer achter elkaar zitten.
  • Per bank of rij stoelen mogen 2 reizigers zitten, met (de ruimte van) een lege plek tussen hen in. De plaats naast de chauffeur mag niet ingenomen worden.
  • De plaats die een reiziger in een rolstoel inneemt, wordt gezien als één zitplaats.
  • De chauffeur en reizigers dragen een medisch mondneusmasker (dat is nu ook al zo).
  • Als een reiziger geen mondneusmasker kan dragen, mag hij of zij ook mee in het vervoer, er zijn geen extra aanpassingen nodig.
 
Consequenties
Per locatie bekijken we wat de versoepeling betekent voor de planning van het vervoer van en naar de locatie. Cliënten en hun ouders/verwanten ontvangen individueel bericht of en vanaf wanneer er iets verandert in het tijdstip dat de cliënt opgehaald of thuisgebracht wordt. 
 
Wanneer verdere versoepeling?
De thuiswonende mensen met een beperking hebben nog niet allemaal de gelegenheid gehad zich te laten vaccineren. Het OMT geeft aan dat wanneer dit wel het geval is en/of de infectiedruk laag is, de richtlijnen gelijkgesteld kunnen worden aan het openbaar vervoer. Het is nog niet mogelijk om een exacte datum voor deze verdere versoepelingen te geven.