Vanaf 26 juni versoepelt de overheid de landelijke coronamaatregelen. Wat verandert er daarmee in het beleid van de Gemiva-SVG Groep? De belangrijkste punten op een rij.

Mondkapjes

In openbare binnenruimtes, zoals winkels, hoeven we vanaf 26 juni geen mondkapje meer te dragen als we 1,5 meter afstand kunnen houden. Met deze versoepeling vervalt de mondkapjesplicht in onze winkels en lunchrooms. Uiteraard betekent dat wel dat we in de praktijk ook 1,5 meter afstand moeten kunnen en willen houden.
 
In de zorg geldt nog wel de maatregel voor het preventief gebruik van een medisch mondkapje bij zorg binnen de 1,5 meter. We moeten dit volhouden tot het RIVM het signaal geeft dat dit niet meer nodig is. Gerard Gerding, Raad van Bestuur: “We krijgen uit teams vragen of het dragen van mondkapjes nog nodig is nu cliënten en collega’s veelal gevaccineerd zijn. Zeker bij zomerse temperaturen kan het dragen van het mondkapje zwaarder vallen. Daarom hebben we onze artsen hierover nog eens om advies gevraagd. Zij drukken ons op het hart om terughoudend te zijn om deze maatregel te versoepelen en niet af te wijken van de richtlijnen van het RIVM. Ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen nog besmet raken en andere mensen besmetten. Het gaat de goede kant op met de pandemie, maar nog niet goed genoeg om deze maatregel af te schaffen. De vaccinatiegraad in de samenleving is nog niet hoog genoeg. Hoe lang we het nog moeten volhouden, kunnen we nu nog niet zeggen. We schrappen de regel zodra wij van het RIVM het signaal krijgen dat dit verantwoord is.”

Bezoek in woonlocaties

Vanaf 26 juni vervalt in Nederland de beperking van de hoeveelheid bezoekers die je thuis mag ontvangen. Dat geldt ook voor de mensen die in onze woonlocaties wonen. De norm is dat bezoek 1,5 meter afstand van elkaar moet kunnen houden.
Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek verantwoord plaats te laten vinden.

Thuiswerken

Vanaf 26 juni mogen medewerkers met een kantoorfunctie weer gedeeltelijk naar kantoor komen. Ook hier geldt dat het mogelijk moet zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Medewerkers kunnen hier in overleg met hun leidinggevende invulling aan geven.
De Gemiva-SVG Groep heeft inmiddels een thuiswerkregeling die na corona van kracht blijft. Daarnaast zet een werkgroep op een rij wat structureel onze 'thuiswerkkoers' is en wat daarvan de consequenties zijn voor onze kantoren en de faciliteiten die we daar nodig hebben.

Bijeenkomsten

We mogen binnenkort ook weer grotere bijeenkomsten organiseren. De hoeveelheid personen hangt af van de grootte van de ruimte, want de 1,5 meter blijft het uitgangspunt. Ook hebben de bezoekers van de bijeenkomst een vaste zitplaats.

Conclusie: 1,5 meter belangrijkst

De anderhalve meter is de belangrijkste maatregel die we in de dagelijkse praktijk moeten naleven. Waar dit niet kan, blijven we een mondkapje dragen. Of werken we thuis als dat mogelijk is.
Ook de andere basisregels blijven belangrijk: handen wassen, thuisblijven bij klachten en je dan laten testen via de GGD (pcr-test).