Het is bij velen al bekend: na 41 jaar verlaat Jos Hiel de Gemiva-SVG Groep. Sinds januari 1999 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur. In 2022 bereikt hij de AOW-gerechtigde leeftijd. Zijn laatste werkdag valt naar zich nu laat aanzien in juni a.s. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het benoemen van zijn opvolger. Om dit wervingsproces zorgvuldig en met een maximale kans van slagen te doen verlopen heeft de Raad van Toezicht bureau K+V aangetrokken om daarbij te assisteren.

De eerste stap in dat proces is het opmaken van een profiel: wat voor persoon zoeken we en over welke competenties moet hij beschikken? We beginnen daarom met een aftrapbijeenkomst met alle ‘geledingen’ die in het selectieproces een rol hebben. Daarna gaat K+V met de medezeggenschapsorganen CMR en OR en een vertegenwoordiging van het management in gesprek over hun gedachten en suggesties. Op basis van de aldus verkregen adviezen stelt K+V een voorstel voor een definitief advies op en legt dat ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht voor. Dan start het proces van werving en selectie. Een selectiecommissie uit de Raad van Toezicht, met Gerard Gerding als adviseur, spreekt met de door K+V aangedragen kandidaten. Aan adviescommissies vanuit de CMR, de OR en het management wordt gevraagd om met twee of drie in de ogen van de selectiecommissie geschikte kandidaten een adviesgesprek te voeren. Gehoord deze adviezen is het vervolgens aan de Raad van Toezicht om een benoemingsbesluit te nemen. Als het proces volgens planning verloopt zou dat in maart 2022 kunnen zijn. De nieuwe collega van Gerard Gerding kan dan omstreeks juni in dienst treden.
 
Uiteraard zal er gelegenheid zijn om op een bij hem en de cultuur van de Gemiva-SVG Groep passende wijze afscheid van Jos te nemen. Hoewel de tijd snel gaat, is het nog lang niet zo ver. Nadere berichten volgen te zijner tijd.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Toezicht
 
Wouter de Jong
voorzitter
 
Gouda,  november 2021