Met het slopen van het gebouw van ZML-school De Ark in Oud-Beijerland is de volgende stap gezet naar verdere samenwerking tussen zorg en onderwijs. Op de plek van de school komt een kenniscentrum waarin zowel zorg als onderwijs voor kinderen met een beperking met elkaar samenwerken.

Het is de vierde keer dat de Gemiva-SVG Groep een dergelijke samenwerking start. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen met een beperking soms veel zorg nodig hebben, maar vaak toch gebruik willen/kunnen maken van speciaal onderwijs. Door dit allebei op één plek aan te bieden kan er onderling kennis worden uitgewisseld en kunnen kinderen laagdrempelig van zowel zorg als onderwijs gebruik maken.
 

Vierde keer

Het nieuwe kenniscentrum in Oud-Beijerland is de vierde locatie waar de Gemiva-SVG Groep dit gaat doen. Sinds acht jaar gebeurte dit in Middelharnis, waar de zml-school een nieuwe vleugel naast kinderdagcentrum De Regenboog van de Gemiva-SVG Groep betrok. Enkele jaren geleden verhuisden alle scholen voor speciaal onderwijs in Dordrecht en kinderrevalidatiecentrum Rijndam naar één nieuw gebouw en ook daar was plaats voor een groep kinderen van de Gemiva-SVG Groep. Na jarenlange onderhandelingen over gebouwen en locaties gaat hetzelfde nu ook in Gouda gebeuren. Hoewel zorg en onderwijs totaal andere culturen zijn, weten de partijen elkaar steeds te vinden. Ook op deze manier maken we onze slogan waar: samen maken we het verschil.

Zie ook een bericht van Hoeksch Nieuws.   

Drechtsteden, Waardenland

Zuid-Hollandse Eilanden