In de persconferentie van afgelopen dinsdagavond 21 april, werd een voorzichtige versoepeling van de genomen maatregelen aangekondigd. Op dit moment buigen wij ons over de vraag wat dat betekent voor de zorg die wij leveren aan cliënten.

Daaronder valt de heropening van onze kinderdagcentra: vanaf welke datum en onder welke voorwaarden zouden we de kinderen weer kunnen verwelkomen? Wij hopen daarover in de komende week besluiten te kunnen nemen. Daarnaast verwachten we advies van onze branchevereniging en de landelijke cliëntenorganisaties over de bezoekregeling. Op basis van dat advies zullen we onze huidige maatregelen heroverwegen.

Voor alles geldt dat we in ieder geval tot 11 mei de huidige maatregelen hanteren.

Zodra we besluiten hebben kunnen nemen die verantwoord en uitvoerbaar zijn, informeren we iedereen.