Wassen: zelf doen of laten doen? De tarieven voor de waskosten in 2019 zijn bekend. Als je woont in een woonlocatie van de Gemiva-SVG Groep, kun je gebruik maken van de mogelijkheid je was te laten doen of gebruik te maken van onze materialen.

Dit is een dienst die niet hoort bij het pakket van de Wlz, de Wet langdurige zorg. Je betaalt er een vergoeding voor. Natuurlijk ben je niet verplicht deze dienst te gebruiken. Je kunt de was ook zelf (laten) doen.
 

Mogelijkheden

Er zijn vier mogelijkheden
  • Je doet zelf je was of die van je verwant.
  • Je laat de was doen in de woonlocatie. Die verzorgt alleen het wassen, niet het strijken. Je betaalt dan € 54,89 per maand.
  • Je doet zelf de was met gebruik van machines, water, elektriciteit en wasmiddelen van de Gemiva-SVG Groep. In dat geval betaal je € 17,46 per maand.
  • Als je zelf een machine hebt aangeschaft, maar bij het wassen wel hulp nodig hebt van medewerkers, dan is het tarief € 37,43 per maand.
Deze prijzen zijn bepaald op basis van berekeningen van het NIBUD en afgesproken met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

Uitzonderingen

Voor sommige mensen moet als gevolg van hun beperking vaker gewassen worden. In dat geval betaalt de Gemiva-SVG Groep de extra waskosten. Het wassen van het beddengoed betaalt de Gemiva-SVG Groep. Het maakt niet uit of het om een eigen dekbed of om een dekbed van de Gemiva-SVG Groep gaat.

Klachten

Onze medewerkers doen hun best om je was zorgvuldig te behandelen. Toch gaat er wel eens iets mis. Als dat onze schuld is, betalen we je een redelijke vergoeding. De locatiemanager is daarvoor het aanspreekpunt.

Aan- en afmelden

Wil je de was laten verzorgen door de locatie of zelf wassen met middelen van de locatie? Bespreek dit dan met je persoonlijk begeleider.