Op 2 november heeft Jolanda Moleman (locatiemanager Ambulante Dienst Midden-Holland) een webinar verzorgd naar aanleiding van haar onderzoek in het kader van de Master Jeugdzorg. Daarin heeft ze de dillema’s m.b.t. het werken vanuit de Jeugdwet binnen de Gemiva- SVG Groep onderzocht.

Diverse regiodirecteuren en locatiemanagers hebben de  uitleg van Jolanda gevolgd. Ook voor alle medewerkers die met jeugdigen werken en zeker de medewerkers die SKJ geregistreerd zijn, is dit webinar van toegevoegde waarde.

In het webinar gaat Jolanda op zoek naar dilemma's die ambulant medewerkers ervaren in hun werk vanuit de Jeugdwet. Wat betekent het om vanuit de Jeugdwet te werken? Wanneer werk je in de Jeugdzorg, wanneer in de Gehandicaptenzorg? Wat is de rol van de procesregisseur? Hoe is integrale samenwerking in wijkteams geregeld?

Klik hier om de powerpoint van het webinar Jeugdwet binnen de Gemiva-SVG Groep te bekijken.