Voor een aantal bewoners van onze woonlocaties leveren we ook wasverzorging. Dat valt niet onder de zorg die wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg. Daarom betalen de bewoners die van deze dienst gebruik maken maandelijks een vergoeding aan ons. Dat is destijds ook zo afgesproken met de Centrale Medezeggenschapsraad. Vanaf juni 2017 gaat er iets in de kosten wijzigen.

Wij hebben altijd aangenomen dat in het tarief dat we voor de wasverzorging berekenen ook btw (‘omzetbelasting’) is inbegrepen. Daarom hebben we een deel van de opbrengst steeds afgedragen aan de Belastingdienst. Maar kort geleden heeft de Belastingdienst bepaald dat er over de dienst wasverzorging - zoals wij die vanuit de Gemiva-SVG Groep aan bewoners leveren – geen btw verschuldigd is. Daarom zullen we vanaf juni 2017 geen btw meer doorberekenen. En dus onze tarieven voor de was met 21/121e (17,36%) verlagen.
 
We hebben de Belastingdienst gevraagd of we de btw die over de voorgaande jaren door ons is afgedragen nu terugkrijgen. Daar is nog geen uitspraak over gedaan. Maar als de Belastingdienst zegt dat dit kan, dan zullen we aan elke bewoner de betaalde btw terug betalen. We doen dat alleen als wij van de Belastingdienst die btw ook weer terugkrijgen. In dat geval sturen we de bewoners om wie het gaat weer een brief.
 
Heb je vragen over deze informatie? Neem dan contact met ons op via debiteurenadministratie@gemiva-svg.nl, Arend van Laren (0182 57 58 23) of Gert Kwakernaak (0182 57 58 20).

Tarieven 2017 exclusief BTW

  • Volledig wassen: €51,34
  • Gebruik wasmachine: €16,33
  • Volledig wassen met eigen wasmachine: €35,01
Je kunt deze informatie ook als brief downloaden.

Image00015.jpg

Gerelateerde Diensten en commissies: