De medische dienst Swetterhage krijgt een andere naam. Vanaf 1 september 2022 heet de medische dienst VG-Poli. Deze, nieuwe, VG-poli is er vanaf dat moment voor alle cliënten van Gemiva met een WLZ-indicatie – verblijf mét en zonder behandeling.

Mensen kunnen terecht bij de VG-Poli voor advies van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (Arts VG). De Arts VG adviseert aan huisartsen. Als het nodig is, verwijst hij door naar medisch specialisten en paramedici. Bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of diëtist.

Bij de VG-Poli werken drie Artsen VG, drie praktijkverpleegkundigen en drie poli-assistenten.

Contact

De VG-poli is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via:
Telefoonnummer: 0182 57 59 79
E-mail: vgpoli@gemiva-svg.nl

Via het bovenstaande telefoonnummer kom je in contact met de poli assistent. Hij/zij bepaalt waar en bij wie de vraag hoort en met welke urgentie de vraag beantwoord wordt.

Buiten kantoortijden

Heb je buiten kantoortijden een medische vraag of medische hulp nodig? Neem dan contact op met de huisartsenpost.

Volg de juiste route bij medische vragen. Bekijk deze flyer.

Meer informatie

Meer informatie over de VG-Poli en het maken van een afspraak vind je op de pagina VG-poli.