Gemiva-SVG Groep heeft op 9 juli een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zes collega-organisaties. Samen regelen zij straks de verplichte inzet van externe deskundigen bij onvrijwillige zorg. Ipse de Bruggen nam het initiatief tot de krachtenbundeling. Daarnaast participeren ASVZ, Middin, Philadelphia, Raamwerk en ’s Heeren Loo (regio’s Zuidwest-Nederland, Noordwijk en Zuid-Holland- Noord). De inzet van een externe deskundige is verplicht bij onvrijwillige zorg die langer dan zes maanden duurt.

De nieuwe Wet zorg en dwang geldt sinds 1 januari 2020. De wet regelt de rechten van mensen die onvrijwillig zorg krijgen. Zo dient bij de derde verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend wordt een externe deskundige te worden ingeschakeld, zoals een arts voor verstandelijk gehandicapten of een orthopedagoog-generalist. De externe deskundige heeft aantoonbare ervaring in het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg, is niet in dienst van of gedetacheerd bij de zorgaanbieder van de cliënt en is ook niet op andere wijze betrokken bij de cliënt.
 

Extern deskundige kijkt kritisch mee

Cora Hensems is bij Gemiva-SVG Groep projectleider voor de invoering van de Wet zorg en dwang en tekende de overeenkomst namens Gemiva. “Als het gaat om onvrijwillige zorg is ‘niet, tenzij’ ons uitgangspunt. Als die onvrijwillige zorg toch nodig is en langer duurt, kunnen we via deze samenwerking een deskundige uit een andere organisatie kritisch mee laten kijken met wat we doen. Vandaag hebben we de overeenkomst getekend om dit goed te regelen. Wij zien uit naar een plezierige samenwerking.”
 

Juiste, eenduidige en efficiente inzet

De zeven zorginstellingen richten nu samen het Bureau regionale samenwerking Wzd op. Dit bureau met twee vaste medewerkers zorgt voor een juiste, eenduidige en efficiënte inzet van de externe deskundigen. Ilse van Esch, directeur Zorg bij Ipse de Bruggen: ‘’De deelnemende organisaties maken afspraken over de manier van werken. Elke organisatie stelt naar evenredigheid van het aantal aanvragen een aantal externe deskundigen beschikbaar. We zijn heel erg blij dat met dit initiatief zoveel organisaties meedoen.’’
 
De zeven zorginstellingen hebben jaarlijks gezamenlijk te maken met ruim 22.000 cliënten op wie de Wet zorg en dwang van toepassing kan zijn. De verwachting is dat ruim 2800 keer per jaar een extern deskundige ingeschakeld moet worden.