Op 18 december kondigde premier Rutte aan dat Nederland in ieder geval tot en met 14 januari in een harde lockdown gaat. Net als vorige winter gaan onze zorg en ondersteuning wel zo veel mogelijk door.

“De overheid vindt het belangrijk dat de zorg zo veel mogelijk voortgezet wordt”, aldus Gerard Gerding van de Raad van Bestuur. “Onze dagbestedingslocaties voor kinderen en volwassenen (inclusief het vervoer) en logeerhuizen blijven open. Ook de ambulante dienst gaat door. Wel zullen begeleiders waar mogelijk online ondersteuning geven. Behandelaren, zoals fysiotherapeuten, kunnen hun werk blijven doen. En bezoek in en vanuit woonlocaties is mogelijk, maximaal 2 bezoekers per dag en maximaal 4 bezoekers op 24, 25, 26  en 31 december.
Een wijziging is dat onze cadeauwinkels, lunchrooms en kinderboerderijen sluiten voor het publiek. Ook sluit de buitenschoolse opvang, behalve voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of kinderen uit kwetsbare gezinnen.”
 

Zo veilig mogelijk

Gerard vervolgt: “We willen dat de zorg en ondersteuning zo veilig mogelijk verloopt. Voor cliënten en voor medewerkers. Daarom is en blijft het belangrijk dat iedereen de algemene maatregelen volgt. Onze medewerkers blijven een medisch mondkapje dragen bij zorg binnen de 1,5 meter, als extra preventieve maatregel.”
 

Boostervaccin

Nu de omikron-variant oprukt, is het extra belangrijk dat iedereen maximaal beschermd is. De boostervaccinatie is daarvoor een belangrijk middel. We roepen iedereen op deze vaccinatie te nemen. Of – als je nog niet gevaccineerd bent – dit alsnog te doen.
Wie zelfstandig of bij ouders/verwanten woont, krijgt een oproep voor de booster als zijn of haar geboortejaar aan de beurt is. Of eerder als iemand tot een medische risicogroep hoort.
In onze grootschalige woonlocaties krijgen cliënten de boostervaccinatie onder verantwoordelijkheid van onze arts verstandelijk gehandicapten (AVG). In onze kleinschalige woonlocaties vaccineert de GGD de bewoners. Dat komen ze in de locatie doen. Dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk in januari, maar het kan verschillen per regio.
 
Gerard Gerding: “Bewoners kunnen mogelijk sneller gevaccineerd worden als hun geboortejaar eerder aan de beurt is voor een vaccinatie op een locatie van de GGD. Het is dan ook mogelijk de vaccinatie daar te halen. Voorwaarde is dat de cliënt met deze situatie om kan gaan en een ouder/verwant beschikbaar is om de cliënt naar en op de priklocatie te begeleiden. Cliënten, ouders of verwanten die dit overwegen, kunnen hierover contact opnemen met de persoonlijk begeleider.”
 

Roosters

“Door het vele noodzakelijke testen en de quarantaine voor medewerkers met een besmette huisgenoot hebben we wel regelmatig roosterproblemen”, vervolgt de Raad van Bestuur. “Medewerkers doen er alles aan om die op te lossen. Toch kan het gebeuren dat een locatie de komende tijd de roosters niet meer kan rondkrijgen. Als dat gebeurt bij een woonlocatie, doen we een beroep doen op collega’s van andere locaties, zoals die van activiteitencentra of de ambulante dienst. In uiterste gevallen kan dit betekenen dat we (een deel van) een andere locatie tijdelijk moeten sluiten. We hopen dat het allemaal niet nodig is. Maar als de nood aan de man is, ligt de prioriteit bij de zorg voor de cliënten in onze woonlocaties.”