Afgelopen week ontvingen we de bevestiging dat onze subsidieaanvraag voor de zorgbonus 2021 is gehonoreerd. De bonus zal in november worden uitgekeerd. De hoogte is vastgesteld op € 384,71 netto. Alle medewerkers die in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 hebben gewerkt en die voldoen aan de door de minister van VWS gestelde criteria, krijgen de bonus.

Wij hebben de zorgbonus aangevraagd en gekregen voor bijna 3600 medewerkers. In de geest van de subsidieregeling hebben we de aanvraag gedaan voor:
  • alle medewerkers die rechtstreeks met cliënten werken;
  • alle medewerkers die voorwaardenscheppende taken vervullen en zich in coronatijd extra hebben moeten inspannen om directe zorgmedewerkers in staat te stellen hun werk goed en veilig te blijven doen.

Vragen en antwoorden

Hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de bonus.
 
Ik werk parttime. Krijg ik een evenredig percentage van € 384,71?
Nee. De bonus is een vast bedrag. Iedereen krijgt € 384,71 ongeacht het aantal uren dat je werkt. 

Een collega van mij heeft in deze periode gewerkt, maar is inmiddels uit dienst. Krijgt hij/zij de zorgbonus ook?
De bonus is ook voor medewerkers die in deze periode wel bij ons gewerkt hebben, maar inmiddels uit dienst zijn.

Ik heb in deze periode voor twee zorgwerkgevers gewerkt. Via welke werkgever krijg ik de bonus?
Werk je voor een andere zorgaanbieder en krijg je via die weg al een zorgbonus? Meldt het ons via salaris@gemiva-svg.nl. Op deze manier voorkomen we dat er dubbele zorgbonussen worden betaald.

Krijgen leerlingen en stagiairs de bonus ook?
Leerlingen die op een leer-arbeidsovereenkomst voor ons werkzaam zijn en tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 gewerkt hebben, wel. Stagiaires en vrijwilligers niet.
 
Is de zorgbonus ook voor uitzendkrachten en zzp-ers?
Uitzendkrachten en zzp-ers die in deze periode met cliënten hebben gewerkt, komen ook in aanmerking voor de zorgbonus. Zij kunnen zich melden bij zorgbonus@gemiva-svg.nl.
 
Het lijkt erop dat ik de zorgbonus ook krijg, maar ik vind eigenlijk dat ik er geen recht op heb. 
Dat is een oordeel waar we als werkgever niet in treden. We hebben de bonus aangevraagd voor iedere medewerker die binnen de toekenningscriteria valt en zullen dus aan die medewerkers uitbetalen. Het staat elke medewerker die zich daardoor bezwaard voelt vrij om die € 384,71 dan aan een goed doel naar eigen keuze te schenken. Dat is een persoonlijke afweging, waar we als Gemiva-SVG Groep buiten staan.

Wie nog andere vragen heeft over de zorgbonus, kan mailen naar zorgbonus@gemiva-svg.nl.