• Nieuws

  Wanneer krijg ik de boosterprik?

  De boostercampagne is nu ook in Nederland van start. Bij de Gemiva-SVG Groep hebben bijna 300 bewoners van Swetterhage op donderdag 25 november hun derde vaccinatie gekregen. Wanneer krijgen andere bewoners van onze woonlocaties een derde vaccinatie? En hoe zit het met de cliënten die zelfstandig of bij hun ouders wonen en de zorgmedewerkers? Hieronder delen we wat we op dit moment weten.

 • Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet strengere coronamaatregelen aan. Nederland bevindt zich in een nieuwe coronagolf. “Ook bij de Gemiva-SVG Groep zien we weer meer besmettingen bij cliënten en medewerkers”, constateert Gerard Gerding van de Raad van Bestuur. “We hebben grote zorg over de consequenties van deze coronagolf voor de komende herfst- en wintermaanden.”

 • Door de oplopende coronabesmettingen gaan de medewerkers van de Gemiva-SVG Groep weer een medisch mondkapje dragen bij zorg binnen de 1,5 meter. “Dit was geen gemakkelijke beslissing, omdat we weten wat de impact is op cliënten en medewerkers”, vertelt Gerard Gerding van de Raad van Bestuur. “We doen dit om coronabesmettingen tegen te gaan én om het domino-effect in uitval, door het aansteken van elkaar en het testen, te verminderen.”

 • Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland loopt weer op. Het OMT en de regering bezinnen zich op maatregelen om dat te keren. Wat die zullen zijn, weten we naar verwachting op 2 november. “Daarop vooruitlopend vragen we ieders alertheid en inzet om nu al te doen wat mogelijk is om besmettingen te voorkomen”, aldus Gerard Gerding van de Raad van Bestuur.

 • Vanaf 25 september heb je in de horeca, bij een evenement of een sportwedstrijd een QR-code nodig om naar binnen te mogen. Hoe kom je aan zo’n QR-code? Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.

 • Vanaf 25 september versoepelt de Gemiva-SVG Groep een deel van de coronamaatregelen. Dit doen we in navolging van de landelijke versoepelingen. Hieronder vind je een overzicht van onze maatregelen. Wat verandert? En wat blijft hetzelfde?

 • De Raad van Bestuur heeft op 13 juli 2021 besloten een eerdere versoepeling van de coronaregels terug te draaien: ook medewerkers van woonlocaties waar meer dan 80% van de bewoners gevaccineerd is, moeten weer een medisch mondkapje dragen bij ondersteuning binnen de 1,5 meter.

 • Op 24 juni publiceerde het OMT een advies over de afbouw van het preventief gebruik van mondneusmaskers in de langdurige zorg. De Raad van Bestuur ziet op basis van dit advies ruimte voor een beperkte versoepeling van het voorschrift om binnen de 1,5 meter in het contact met cliënten een mondneusmasker te gebruiken. Onder zeer specifieke omstandigheden kan die versoepeling ook gelden voor enkele (maar niet voor alle!) activiteitencentra.

 • Vanaf 26 juni versoepelt de overheid de landelijke coronamaatregelen. Wat verandert er daarmee in het beleid van de Gemiva-SVG Groep? De belangrijkste punten op een rij.

 • Het OMT heeft geadviseerd dat de maatregelen voor het vervoer van mensen met een beperking en ouderen versoepeld mogen worden. Dit advies is overgenomen door het ministerie van VWS. Dat betekent dat wij per direct de maatregelen in het vervoer mogen versoepelen. We zullen dit de komende periode zorgvuldig doorvoeren, in overleg met onze vervoerders.

 • De coronacijfers gaan de goede kant op. De samenleving gaat langzaamaan open. Sectoren die ‘op slot’ zaten, kunnen weer mensen verwelkomen. Dat maakt dat we regelmatig vragen krijgen of en welke versoepelingen bij de Gemiva-SVG Groep mogelijk zijn. We maakten een overzicht.

 • Binnenkort ontvangen ook de volwassenen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die zelfstandig of bij hun ouders wonen een uitnodiging voor een coronavaccinatie op een GGD-locatie. Dit versnelt de vaccinatie van de jongeren binnen deze doelgroep.

 • De regering is de coronaregels maatregelen voorzichtig aan het versoepelen. Langzaam worden er weer meer dingen mogelijk. Naar een terras of de dierentuin. Met 2 mensen op bezoek. Het zijn stappen de goede kant op.

 • Een groot deel van de laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) maakt zich vaak zorgen over corona of is bang voor corona. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de impact van Covid-19 op deze doelgroepen. Doel van het onderzoek is naast meer inzicht in de impact, ook het bieden van handelingsperspectieven voor professionals en gemeenten.

 • Steeds meer bewoners van onze woonlocaties zijn twee keer gevaccineerd. Voor deze groep is het beleid voor bezoek en quarantaine daardoor sinds kort iets versoepeld. Regelmatig klinkt nu de vraag: “Wat betekent dit voor de andere maatregelen? Kunnen we die ook versoepelen?”

 • Nieuws

  Bezoekregeling versoepeld

  De Raad van Bestuur heeft besloten de bezoekregeling te versoepelen voor de woonlocaties waar alle bewoners de gelegenheid hebben gehad zich twee keer te laten vaccineren. Vanaf twee weken na de tweede vaccinatieronde mogen bewoners nu twee in plaats van één bezoeker per dag ontvangen, mits dat veilig te organiseren is. We volgen hiermee het advies van het OMT en het RIVM voor de bewoners in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg.

 • Gemiva-SVG Groep versoepelt de quarantaineregels voor de locaties waar cliënten twee keer gevaccineerd zijn. Dit doen we na een OMT-advies hierover dat het kabinet heeft overgenomen.

 • De coronavaccinatie van cliënten en medewerkers is in volle gang. Veel mensen die in een woonlocatie wonen, zijn in ieder geval één keer gevaccineerd. Ook veel medewerkers zijn voor het eerst gevaccineerd of hebben daarvoor een afspraak. Dit zijn belangrijke stappen op weg naar een leven zonder coronamaatregelen. Al moeten we nog even geduld hebben met het versoepelen van de regels.

 • De eerste cliënten van de Gemiva-SVG Groep zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is goed nieuws! Sommige collega’s vroegen daarna: “Wanneer zijn wij nu aan de beurt?” Het korte antwoord hierop: we hopen dat we de uitnodiging deze maand kunnen versturen, maar kunnen het nog niet met zekerheid zeggen. Onze branchevereniging VGN doet er alles aan om het vaccineren van zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg scherp op het netvlies van de beslissers in Den Haag te houden.

 • Deze keer in De StellingCast, podcast van de VGN: Afstand bewaren én contact houden. Hoe doe je dat op een constructieve manier? Het is, in een tijd waarin we ook in de sector nog volop de wurggreep van de pandemie voelen, cruciaal om te blijven luisteren, te begrijpen, meningen uit te wisselen en elkaar te beïnvloeden.