• Na 15 jaar gehuisvest te zijn in het pand aan de Bleulandweg 1a, is speel-o-theek Spele-Spel op 19 april 2017 verhuisd naar een ruimte in kinderdagcentrum Bloemendaal aan de Magalhaeslaan 27 te Gouda.

  • Alweer voor de derde keer komen 2ejaars leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium voor hun maatschappelijke stage naar onze locaties in Rotterdam.

  • Tijdens een bijeenkomst op maandag 3 april is officieel het Kennisplatform EVB+ opgericht. Bij de tien aangesloten zorgorganisaties is de behoefte aan kennisdeling en verbinding groot. EVB+ (de afkorting SGEVG wordt ook gebruikt) staat voor mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het uiteindelijke doel van het Platform EVB+ is de kwaliteit van leven van de doelgroep te verbeteren.

  • Ook bij woonlocatie Julianastraat is meegedaan aan NLdoet op 11 maart. De cliënten hebben ontzettend genoten.

  • Activiteitencentrum Cygnus organiseert samen met kinderopvang 2Samen activiteiten voor de cliënten en de kinderen.

  • Bij woonlocatie Smaragd en activiteitencentrum Aventurijn staan de plantenbakken er weer mooi bij.

  • EVB+ staat voor Ernstige Verstandelijke Beperking. Dit landelijk kennisplatform wordt gevormd door tien organisaties waar de Gemiva-SVG Groep er één van is.

  • Steeds samen stil staan bij wat de bedoeling van ons werk is. Daarover verhalen vertellen, reflecteren en elkaar aanspreken. Dat staat centraal in het Meerjarenperspectief 2017-2020 van de Gemiva-SVG Groep. Dat is in januari goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het kwam tot stand na uitvoerig overleg met betrokkenen binnen en buiten de organisatie.

  • Zoals je kunt zien, hebben we een nieuwe website! Die is sinds 1 februari 2017 in de lucht. Hier is nog steeds alle informatie over de Gemiva-SVG Groep te vinden, maar nu in een heel nieuw jasje.